Rekolekcje w konińskiej wspólnocie

23 czerwca 2023
Konin
Przetłumacz stronę:

Dniach 21-23 czerwca 2023 r. konińska wspólnota OCDS odbyła swoje coroczne rekolekcje w Grąblinie, pierwotnym miejscu spotkań wspólnoty. Temat przewodni brzmiał: „Bóg, który zniewala do wolności”. Rekolekcje prowadził o. Tomasz Rydzewski OCD. Wspaniałe miejsce w klasztorze sióstr Anuncjatek w lesie grąblińskim k. Lichenia dało nam piękną przestrzeń wyciszenia się oraz rozważania w ciszy własnej wiary. Rekolekcje były piękną okazją pogłębienia relacji z Bogiem, który – jak to wyjaśniał Ojciec Rekolekcjonista – pięknie „zniewala do wolności”. Była cisza, konferencje, modlitwa, ale też chwile wzruszeń. Bogu niech będą dzięki za ten czas !

Ewelina Trzos

Skip to content