Tożsamość Świeckich Karmelitów

Laikat

Świecki Zakon Karmelitów Bosych (OCDS) jest katolickim stowarzyszeniem wiernych i stanowi integralną część Zakonu Karmelitów Bosych. Jego charakter jest zasadniczo świecki, choć mogą do niego należeć także księża diecezjalni.

Część zakonu karmelitańskiego

Karmelici świeccy, razem z zakonnikami i mniszkami, są synami i córkami Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i św. Teresy od Jezusa. Dlatego uczestniczą w tym samym charyzmacie, co zakonnicy, przeżywają go każdy zgodnie ze swoim szczególnym stanem życia. Jest to jedna rodzina z tymi samymi dobrami duchowymi, z tym samym powołaniem do świętości i z tą samą misją apostolską. Świeccy karmelici wnoszą do Zakonu bogactwo właściwe swej świeckości.

Powołani do modlitwy w świecie

Członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych są wiernymi w Kościele, wezwanymi do życia „w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi” poprzez „przyjaźń z Tym o którym wiemy, że nas kocha”, w służbie Kościołowi. Pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zgodnie z inspiracjami św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża oraz zgodnie z biblijną tradycją proroka Eliasza starają się pogłębiać swoje chrześcijańskie zobowiązanie wypływające ze chrztu.

Realizacja powołania świeckiego karmelity oparta jest o „Regułę Pierwotną” św. Alberta Jerozolimskiego, „Konstytucje” zatwierdzone przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz „Statuty” zatwierdzone przez Definitorium Generalne. 

Prowincje w Polsce

W Polsce istnieją dwie niezależne Prowincje Karmelitów Bosych: Warszawska i Krakowska oraz związane z nimi Rady Prowincjalne Świeckiego Zakonu skupiające Wspólnoty według terytorialnego podziału.

Skip to content