Formacja świeckiego karmelity

uświęcenie w komunii z Zakonem Karmelitańskim

Cel

Celem formacji w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych jest przygotowanie do życia charyzmatem i duchowością Karmelu. Każdy chrześcijanin jest wezwany do bycia świętym. Uświęcenie w komunii z Zakonem Karmelitańskim jest jedną z wielu możliwości zbliżenia się do Boga i osiągnięcia świętości, które proponuje Kościół Rzymskokatolicki.

Etapy

Formacja obejmuje następujące etapy:

  • wstępny – od przyjścia do przyjęcia do Wspólnoty, trwający od 6 do 12 miesięcy,
  • pierwszy – od przyjęcia do Wspólnoty OCDS do pierwszych przyrzeczeń, trwający przynajmniej dwa lata,
  • drugi – od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych, trwający trzy lata,
  • okres formacji ciągłej.

Obowiązki

Członków Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego obowiązują:

Skip to content