Uchwały X Kongresu OCDS

Prowincji Warszawskiej

  1.  Kongres Prowincji Warszawskiej OCDS zaleca Radzie Prowincjalnej dalsze organizowanie, w miarę możliwości, cyklicznych wirtualnych spotkań ogólnoprowincjalnych lectio divina.
  2. Kongres Prowincji Warszawskiej OCDS zaleca, aby rady poszczególnych wspólnot rozważyły możliwość organizacji lectio divina we wspólnotach.
  3. W celu ułatwienia percepcji Magisterium Kościoła Kongres zaleca Radzie Prowincjalnej doraźną organizację ogólnoprowincjalnych, wirtualnych spotkań poświęconych dokumentom Kościoła.
  4. Kongres zaleca, aby członkowie wspólnot OCDS korzystali z brewiarza w formie książkowej.
  5. Kongres zaleca Radzie Prowincjalnej wrócić do tradycji organizowania ogólnoprowincjalnych wyjazdów pielgrzymkowo-rekreacyjnych.
  6. Kongres zobowiązuje rady wspólnot do rzetelnego prowadzenia dokumentacji wspólnot, a także każdorazowego udostępniania jej Przełożonemu lub osobie przez niego wskazanej.
  7. Kongres zachęca członków OCDS do stałego pogłębiania relacji siostrzano – braterskich we wspólnotach i budowania atmosfery dialogu.
Skip to content