Różne modlitwy

Modlitwa w intencji Kongresu OCDS

Modlitwa w intencji Kongresu OCDS

Święty Boże, Boże Wszechmogący, Boże Miłosierny, Ty rządzisz czasem, światem, naszymi sercami i umysłami. Tobie oddaliśmy siebie, nasze losy, nasze wspólnoty. Wejrzyj z miłosierdziem na Siostry i Braci zebranych na Kongresie OCDS, otwórz ich na działanie Twojej Łaski,...

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Panie Jezu, Zbawicielu świataNadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,zmiłuj się nad namii wybaw nas od wszelkiego zła!Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa,który się rozprzestrzenia,przywrócił zdrowie chorym,zachował zdrowych,wspierał pracujących dla zdrowia...

O mój Boże, Trójco Przenajświętsza…

O mój Boże, Trójco Przenajświętsza…

O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, pomóż mi zapomnieć siebie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna jakoby dusza moja była w wieczności. Oby nic nie zamąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój wieczny Boże, ale...

Droga Betlejemska

Droga Betlejemska

O Przenajświętsza Hostio, Dla której nam niebo sprzyja, Broń nas od nieprzyjaciół wszelkich, Dodaj Mocy i sił wszelkich Bądź chwała Panu naszemu, Z Dziewicy narodzonemu, Ojcu, Duchowi Świętemu, Bogu W Trójcy Jedynemu. Amen W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen Tajemnica...

Modlitwa do św. Józefa

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, Twoja ojcowska dobroć sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas...

Modlitwa duszy rozmiłowanej

Modlitwa duszy rozmiłowanej

Jeżeli jeszcze pamiętasz o mych grzechach, aby nie spełnić tego, o co Cię proszę, niech się dzieje Twa wola, gdyż tę kocham ponad wszystko. Okaż swoją dobroć i miłosierdzie, abyś był w nich poznany. A jeśli, o Panie, czekasz na moje czyny, by przez nie spełnić me...

Modlitwa do św. Józefa za kapłanów

Modlitwa do św. Józefa za kapłanów

Święty Józefie, przez miłość Twą do Jezusa i Maryi prosimy Cię, abyś pod swą szczególną opiekę przyjąć raczył wszystkich kapłanów i wyjednał im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Oby gotowi byli ponieść raczej męczeństwo i śmierć niż...

Modlitwa do św. Józefa o łaskę czystości

Modlitwa do św. Józefa o łaskę czystości

O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie święty, którego wiernej straży sama niewinność, Chrystus Jezus i Panna nad pannami, Maryja, powierzoną była, Ciebie ja przez ten podwójny a najdroższy Tobie powierzony skarb, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od...

Akt ofiarowania dnia św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Akt ofiarowania dnia św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Boże mój, ofiaruję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego na chwałę Najświętszego Serca Jezusa. Pragnę uświęcić uderzenia mego serca, moje myśli i najzwyklejsze uczynki, łącząc je z nieskończonymi Jego zasługami, winy zaś moje chcę naprawić, wrzucając je w ognisko...

Skip to content