Modlitwa w intencji Kongresu OCDS

Święty Boże, Boże Wszechmogący, Boże Miłosierny, Ty rządzisz czasem, światem, naszymi sercami i umysłami. Tobie oddaliśmy siebie, nasze losy, nasze wspólnoty. Wejrzyj z miłosierdziem na Siostry i Braci zebranych na Kongresie OCDS, otwórz ich na działanie Twojej Łaski, wlej w nich Swego Ducha Świętego by oświeceni Twoim światłem we wszystkim wypełnili Twoją wolę, czyniąc to czego oczekujesz, rozpal w nich ogień Twojej Miłości, by zjednoczeni z Tobą nieśli to światło do naszych wspólnot i świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Skip to content