Rekolekcje Wspólnoty OCDS pw. św. Teresy od Jezusa w Gorzowie Wlkp.

20 czerwca 2020
Gorzów Wlkp.
Przetłumacz stronę:

Tegoroczne rekolekcje naszej wspólnoty, które prowadził o. Roman Hernoga OCD,  odbyły się  w dniach 10-14 czerwca 2020 r., tym razem w Rokitnie, diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Tematem rekolekcji była szkoła modlitwy karmelitańskiej – jej kolejny etap (wg św. Teresy od Jezusa – mieszkania III i IV). Ojciec nakreślił nam aspekty walki o ducha modlitwy, o Boga, ale też walki w nas samych (np. w kontekście przyjemności, które nie zawsze są duchowe) oraz że trzeba przejść z etapu „najemnika” na etap dziecka, które kocha. „Bóg nie da nam siebie dopóki my całkowicie nie oddamy się Jemu” – tak mówiła św. Teresa. Ojciec zwrócił nam też uwagę na to, by przyglądając się sobie, swoim brakom, temu, co w nas jest – odkrywać te niedoskonałości, nazywać je po imieniu (np. brak pokory, brak posłuszeństwa) i przedstawiać je Panu na modlitwie: „Panie oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną” (Ps 19). Wskazywał też, że jest to czas próby, która objawia to, co w człowieku ukryte – nie tylko dobro, ale i zło, oraz że jest to dla naszego uświęcenia potrzebne. Chodzi tu o próbę miłości, by nasza wola zjednoczyła się z wolą Boga. Ojciec Roman uświadomił nam kruchość naszej kondycji duchowej i ogrom miłości Boga. Wprowadzał nas w temat modlitwy skupienia nadprzyrodzonego, w której inicjatywę przejmuje Bóg.            

Minione rekolekcje były pięknym czasem naszego milczenia i słuchania Boga. W programie była codzienna Eucharystia, medytacja według wybranych przez członkinie Wspólnoty tekstów Pisma Świętego, które doskonale wpisywały się w ten czas rekolekcji, adoracja Najświętszego Sakramentu. Wspólnota prowadziła modlitwę Liturgią Godzin oraz oprawę liturgiczno-muzyczną w czasie mszy świętej. Dzień kończyliśmy Kompletą i Apelem Jasnogórskim. Rekolekcje zakończyliśmy rankiem niedzielną Eucharystią, po której odbyło się spotkanie z Ojcem – czas, w  trakcie którego dzieliliśmy się naszymi przeżyciami, było zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości. Na zakończenie podziękowaliśmy ojcu za wyprowadzanie nas na pustynię naszego serca by poznawać siebie i słuchać głosu Pana. Przykładem dla nas była Maryja – Matka Cierpliwie Słuchająca, obecna przy nas w swym cudownym wizerunku. Z utęsknieniem czekamy na kolejny etap rekolekcji.

Skip to content