Kontynuujemy formację on-line

29 czerwca 2020
Olsztyn
Przetłumacz stronę:

W sobotę 27 czerwca 2020 odbyło się drugie już spotkanie formacyjne online wspólnoty olsztyńskiej. Podobnie jak miesiąc wcześniej, korzystano z komunikatora Google Meet, który okazał się prosty w obsłudze nawet dla mniej wyrobionych użytkowników Internetu.

W ramach formacji ciągłej zreferowany został kolejny rozdział adhortacji apostolskiej ojca świętego Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis” poświęcony Eucharystii. W dalszej części spotkania podano do wiadomości członków wspólnoty wynik wyborów delegata i zastępcy delegata na sierpniowy Kongres. Samo głosowanie odbyło się zdalnie kilka dni wcześniej.

Z uwagi na dwumiesięczną przerwę w spotkaniach spowodowaną sytuacją epidemiczną, odpowiadając na propozycję przewodniczącego, wspólnota olsztyńska jednogłośnie zdecydowała o kontynuowaniu formacji także w okresie wakacyjnym. Spotkania online odbędą się więc 25 lipca i 22 sierpnia.

Dla zainteresowanych, tekst adhortacji „Sacramentum Caritatis” w języku polskim.

Skip to content