Przyrzeczenia definitywne i czasowe w Mińsku

22 kwietnia 2018
Mińsk
Przetłumacz stronę:

Bardzo radosny i podniosły był dzień 21 kwietnia 2018 r. sześć sióstr ze wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Mińsku podczas Eucharystii o godz. 19.00 uroczyście zobowiązało się naśladować Jezusa Chrystusa, składając w obecności naszego asystenta o. Piotra Forsztęgi OCD czasowe i definitywne przyrzeczenia dążenia do doskonałości ewangelicznej w duchu rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz błogosławieństw według konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Były to siostry:

  • Janina,
  • Łucja,
  • Stefania,
  • Jadwiga,
  • Zofia oraz
  • Maria.

Przeżyte doświadczenie formacji we wspólnocie umocniło w nich pragnienie życia wartościami Ewangelii, otwartego na wolę Bożą by kochać Boga i bliźniego taką miłością, jaką Bóg kocha wszystkich nas. Stałość wiary bierze swój początek z Eucharystii, gdyż właśnie w Niej mamy możliwość zbliżenia się do żywego Jezusa.

“Eucharystia – centrum chrześcijańskiego życia” to temat spotkania formacyjnego, w którym uczestniczyliśmy przed złożeniem przyrzeczeń. Eucharystia to ofiara, uczta i podziękowanie – każdy z uczestników dzielił się tym, czym dla niego osobiście jest Eucharystia. Jak zaznaczył o. Piotr w kazaniu, świecki karmelita powinien być przykładem pokory, pobożności i ofiary. Świecki karmelita powinien dążyć do tego, by być żywym świadkiem obecności Boga dla wszystkich wiernych.

Bardzo cieszymy się z faktu, że siostry usłyszawszy głos Pana, nie zawahały się by wdzięcznym sercem odpowiedzieć na Jego wezwanie. Będziemy codziennie modlić się o umocowanie ich wiary oraz o nowe powołania do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Skip to content