Rekolekcje przed przyrzeczeniami w Mińskiej Wspólnocie OCDS

18 kwietnia 2018
Mińsk
Przetłumacz stronę:

21 kwietnia 2018 roku w Mińskiej Wspólnocie OCDS odbędzie się radosne wydarzenie: na ręce o. Piotra –Delegata Prowincjalnego 6 sióstr złoży swoje przyrzeczenia (4 siostry złożą przyrzeczenia definitywne, a 2 siostry swoje pierwsze przyrzeczenia). Dlatego też, od 14 do 16 kwietnia w naszym klasztorze w Miadziole siostry te uczestniczyły w rekolekcjach, które miały przygotować je bezpośrednio do tego ważnego dla nich wydarzenia. Rekolekcje głosił o. Henryk Walejka OCD, a ich tematem przewodnim była modlitwa karmelitańska (wewnętrzna). Oczywiście doskonałą nauczycielką modlitwy myślnej jest św. Teresa od Jezusa i to Jej dzieło „Droga doskonałości” była podstawą naszych rozważań podczas tego spotkania.

W swych dziełach św. Teresa uczy nas, praktycznie krok po kroku, w jaki sposób dążyć do osiągnięcia skupienia wewnętrznego, jakie opiera się na Bożej obecności w duszy człowieka. Wskazuje wartość i rolę czytania Ewangelii oraz literatury religijnej do głębszego przeżywania wiary. Teresa podkreśla znaczenie praktykowania cnót, takich jak autentyczność, pokora, prostota i miłosierdzie, ale także konieczność pracy nad sobą oraz wytrwanie na modlitwie, by każdego dnia choć trochę postąpić do przodu i w żadnym wypadku nie zaniedbywać modlitwy myślnej.

O. Henryk Walejka OCD szczegółowo omawiał każdy etap modlitwy karmelitańskiej. Wyjaśniał nam trudności, jakie pojawiają się podczas praktykowania modlitwy myślnej, a także wskazywał na konieczność zadbania o stworzenie warunków sprzyjających jej rozwojowi.

Trzy dni rekolekcji minęły bardzo szybko. Mimo bogatego programu, uczestnicy rekolekcji znaleźli czas na rozważanie, duchowe czytanie, osobiste rozmowy z ojcami, wspólną modlitwę i chwile radosne przy kubku herbaty.

Skip to content