Zaproszenie o. Prowincjała na XVIII Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Zamartem

28 kwietnia 2018
Zaproszenie
Przetłumacz stronę:

Drodzy Bracia i Siostry, Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej! 

Już od kilkunastu lat spotykamy się w pierwszą sobotę lipca w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem, aby u boku naszej Matki przy naszej Matce pogłębiać wiarę, umacniać naszą komunię i jeszcze bardziej żyć miłością Boga. Taka dynamika życia chrześcijańskiego jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu, któremu jest poświęcony program duszpasterski w Polsce zatytułowany „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4)”. Czy, aby na pewno jesteśmy Nim napełnieni? Oczywiście zawsze możemy się pytać czy nie możemy jeszcze bardziej Nim się napełnić? Dlatego przewodnią myślą naszego spotkania będzie otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania, aby Duch Święty napełniał nas mocą miłości uzdalniając bardziej do trudów przebaczenia, pojednania i miłości nieprzyjaciół. 

Nawiązując do tych wskazówek pasterzy Kościoła w Polsce, najbliższe nasze spotkanie w Zamartem będzie poświęcone więzi Maryi z Duchem Świętym, aby i On udzielał nam się w obfitości. 

Wczytując się w teksty ewangeliczne, zawsze możemy dostrzec wyraźną rolę Ducha Świętego w wielu wydarzeniach z życia Maryi. Przykładem może być choćby Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję. 

Bezpośrednio po Zwiastowaniu, Duch Święty, który na Niej spoczął w momencie poczęcia Jezusa, nieustannie kierował i czuwał nad Nią. Od razu poprowadził Maryję do Ain Karim leżącego 6 km na zachód od Jerozolimy, do domu jej starszych krewnych Zachariasza i Elżbiety. Poniosła im Ducha Świętego, pod wpływem którego Elżbieta wypowiedziała wobec Maryi to, czego nie mogłaby się domyślić tak po ludzku. Elżbieta napełniona Duchem Świętym (Łk 1, 41) proroczo odczytuje tę rzeczywistość. Dopiero w tej sytuacji Maryja, pod wpływem Ducha Świętego, wypowiada hymn uwielbienia Boga – Magnificat. Wypowiada go u Elżbiety, by chwalić Boga w rodzinie. Wszystko to odbywa się w atmosferze radości, uniesienia… obecności Ducha Świętego. 

Drodzy Bracia i Siostry, Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej! 

Zapraszam Was bardzo gorąco do udziału w spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Zamartem k/Chojnic w dniu 7 lipca, aby doświadczyć podobnej atmosfery pod wpływem Ducha Świętego. Uroczystej mszy św. będzie przewodniczył o. Jakub Kamiński, Wikariusz Prowincjalny, który nie dawno obronił pracę doktorską właśnie z Mariologii tak bliskiej Karmelowi. To spotkanie będzie poprzedzone nocnym czuwaniem przygotowanym i prowadzonym przez członków Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego naszej Prowincji. Szczegółowy program tego spotkania dołączam do niniejszego listu. 

W oczekiwaniu na spotkanie w Zamartem, polecam każdego i każdą z Was wstawiennictwu i troskliwej opiece Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego i Matce Karmelu. 

o. Jan Piotr Malicki OCD
Prowincjał


Program Spotkania:

Piątek, 6 lipca

 • 19.00-19.15  przywitanie uczestników czuwania
 • 19.15-19.20  śpiew pieśni maryjnych
 • 19.20-20.00 nieszpory śpiewane
 • 20.00-20.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu -modlitwa w ciszy
 • 20.30-21.30 śpiew pieśni maryjnej, chwalebne tajemnice różańcowe i Apel Maryjny
 • 21.30-22.00  modlitwa w ciszy
 • 22.00-22.30 pieśń maryjna,  kompleta, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • 22.30-23.00 przygotowanie do Eucharystii
 • 23.00 Eucharystia pod przewodnictwem Ojca Delegata ds.OCDS, o. Roberta Marciniaka

Po Eucharystii dla chętnych jest możliwość czuwania w kościele po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Rady Prowincji OCDS. Wiąże się to z koniecznością ułożenia na ten czas własnego programu czuwania.

Sobota, 07 lipca

 • 7.30 Godzinki ku czci NMP 
 • 8.30 Msza św. parafialna 
 • 9.30 Różaniec 
 • 10.00-11.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu animowane przez braci nowicjuszy z rozważaniami o św. Józefie Oblubieńcu NMP 
 • 12.00 Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Wikariusz Prowincjalnego, o. Jakuba Kamińskiego 
 • 13.30 wspólnotowa Agapa 
 • 15.30 Nieszpory z konferencją i procesja z figurą MB Szkaplerznej 
Skip to content