Wybory we Wspólnocie Sopockiej

14 listopada 2017
Sopot
Przetłumacz stronę:

W drugą niedzielę miesiąca, podczas comiesięcznego spotkania Wspólnoty, miały miejsce wybory. Wspólnota Sopocka żyła nimi już dość długo…

Po Adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której, odmawiając Litanię do Ducha Świętego, przyzywaliśmy Jego światła i po Eucharystii dziękczynnej za 20 lat istnienia Wspólnoty (bowiem 20 lat wcześniej, 30 listopada 1997 roku odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące Świecki Karmel w Sopocie) oraz z prośbą o światło Ducha Świętego dla wyborów wspólnotowych… rozpoczęły się same wybory.

Ojciec Bertold w trakcie Eucharystii, w kazaniu (będącym refleksją na temat przypowieści o pannach głupich i mądrych) wyeksponował końcowe „NIE ZNAM WAS”.  A panny nierozsądne, idąc na spotkanie Pana Młodego, zapomniały o oliwie, nie wzięły naczyń…, zasnęły, bo jakoś to będzie. (Godna też głębszego namysłu jest postawa roztropnych panien: nie dały oliwy, nie podzieliły się, obstawały przy swoim i miały tę pewność, że tym razem nie wolno być miękkim i spolegliwym, i podzielić się). Panny nierozsądne szukały oliwy po nocy, natrudziły się, wróciły i zastały… drzwi zamknięte, i jeszcze usłyszały: „Nie znam was”. Kazanie było więc o tym, że na progu nieba można usłyszeć: „nie znam was” i to nie dlatego, że ktoś był zły, ewidentnie zły, grzeszny, ale że ktoś był: leniwy, lekkomyślny, nie umiłował Mądrości… bo jakaś troskliwość i zabieganie o sprawy Pana musi być i Bóg ma w niej upodobanie! I ta myśl jakoś w nas była i nad nami trwała tego popołudnia.

Na zakończenie Ojciec Asystent dodał: że Duch Święty będzie przydzielał dziś służbę, a człowiek na nią odpowie: w prawdzie, ale też z radością (bowiem „radosnego dawcę Pan miłuje”).

No i… po Eucharystii i Nieszporach wybieraliśmy nową Radę Wspólnoty. Wyborom przewodniczył O. Delegat, Robert Marciniak OCD, który rozpoczął od modlitwy do Ducha Świętego, a następnie odczytano fragmenty ze Statutu dotyczące wyborów. 

W skład nowej Rady weszły osoby:

  • Gabriela Żylińska (przewodnicząca)
  • Violetta Plichta (radna)
  • Teresa Kwiatkowska-Król (radna)
  • Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk (radna).

Nowa Rada wybrała:

  • Annę Gończ na formatora
  • Elżbietę Banaszak do pełnienia funkcji skarbnika
  • Ewę Szarszewską jako sekretarza (na razie do końca roku kalendarzowego).
Skip to content