Nowe władze Wspólnoty Szczecińskiej

19 listopada 2017
Szczecin
Przetłumacz stronę:

17 listopada o. delegat Robert Marciniak OCD mianował nową radę Wspólnoty w Szczecinie. W skład Rady weszli:

  • Maria Karczyńska jako przewodnicząca,
  • Krystyna Repke jako formatorka, 
  • Anna Przezak jako radna i sekretarz,
  • Wioletta Sekuła jako radna i skarbnik, oraz
  • Roman Gwizdek jako radny.

Sławkowi Wołowikowi – wieloletniemu przewodniczącemu i ustępującej radzie podziękowaliśmy za posługę i ofiarną pracę.

Skip to content