Śluby w Warszawskiej Wspólnocie OCDS

25 listopada 2017
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

W dniu 19 listopada 2017 roku nasza wspólnota przeżywała piękną uroczystość złożenia ślubów przez trzy siostry. Na ręce Ojca Asystenta, O. Mariana Stankiewicza OCD, w obecności wspólnoty, członków rodzin, a także wiernych zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii, Hanna od Matki Bożej z Góry Karmel, Hanna Kucharska, Lucyna od Matki Miłosierdzia, Lucyna Kusak i Dorota od Krwi Chrystusa i Miłości, Dorota Hakenberg, złożyły swoje śluby czystości i posłuszeństwa.


W słowach homilii Ojciec Marian nawiązał do istoty ślubów.

Śluby wypowiada się po głębokim namyśle i wprost samemu Chrystusowi. Zastanówmy się na chwilę, komu wypowiadacie te znamienne słowa ślubowania? Kogo wybieracie i z kim pragniecie się związać na ten sposób? Jest nim sam Bóg i przez Jego pryzmat macie spoglądać na cały świat, na każde wydarzenie. Wybierając Jezusa Chrystusa, idąc za Jego głosem przyjmujecie Jego rady ewangeliczne, aby je realizować pośród świata czerpiąc z ducha świętych Karmelu.

W ślubie czystości powiecie: Panie, chcę, żeby miłość moja była wolna od obłudy i cała dla Ciebie. I dlatego taką miłością pragnę kochać każdego człowieka. Pragnę być dla nich, jak Ty, Panie, darem.

W ślubie posłuszeństwa powiecie: Panie, chcę, żeby moja wolność była na usługach Twojej woli, żeby nie zaprzepaścić żadnej możliwości czynienia dobra, i czynić to tak, jak Ty chcesz. Chcę wytrwale poszukiwać Woli Bożej w Słowie Bożym, na osobistej modlitwie, w głosie Kościoła, który wyraża się we wskazaniach Konstytucji.

o. Marian Stankiewicz OCD

Dziękując Panu Bogu za łaskę zaproszenia naszych sióstr do większego zaangażowania się w wierność ewangelicznemu życiu, prośmy Pana Boga dla nich w naszej ufnej i wdzięcznej modlitwie o łaskę coraz piękniejszej i czystszej miłości do Jezusa, Maryi, Karmelu i całego Kościoła.

Skip to content