Mińskie rekolekcje wspólnotowe

13 listopada 2017
Mińsk
Przetłumacz stronę:

Od 10 do 12 listopada nasza wspólnota przeżywała coroczne rekolekcje. Rekolekcje odbyły się w klasztorze ojców w Naroczy pod duchową opieką o. Leonarda Ciechanowskiego z Gudogaj. 

Tematem rekolekcji była „modlitwa „Ojcze nasz” na podstawie komentarza św. Teresy od Jezusa”.

Ojciec Rekolekcjonista skupiał nasza uwagę na dwóch formach modlitwy, jaką proponuje nam św. Teresa: modlitwa ustna i modlitwa myślna (u św. Teresy ta ostatnia oznacza tyle co kontemplacja). Tych form modlitwy powinniśmy się uczyć i w sobie rozwijać. Istnieje również ponadnaturalna forma modlitwy kontemplacyjnej, kiedy to Bóg przejmuje inicjatywę, a człowiek zajmuje pasywną postawę. Były przedstawione trzy warunki, dzięki którym naszą aktywność można nazwać modlitwą:

  • Świadomość, do Kogo zwracam się;
  • Świadomość, Kim jest Ten, który mówi;
  • Wiedzieć, jak stać przed Bogiem i jak z Nim rozmawiać.

Niestety, czas rekolekcji szybko dobiegł końca a temat modlitwy „Ojcze nasz” nie został wyczerpany. Dlatego spodziewamy się, że Ojciec Leonard zgodzi się, by w następnym roku dokończyć swoje rozważania.

Serdecznie dziękujemy Ojcom Karmelitom za ciepło i otwarte serca. Niech Pan Bóg za wszelką życzliwość będzie Wam nagrodą.

Skip to content