Karmelitańskie Dziedzictwo Bydgoszczy

11 października 2016
Bydgoszcz
Przetłumacz stronę:

Pod takim tytułem 10 października w bydgoskim Seminarium Duchownym odbyła się sesja popularno-naukowa. Była ona poświęcona klasztorowi karmelitów (istniejącemu w Bydgoszczy w latach 1398 – 1816) i klasztorowi karmelitanek bosych (istniejącemu najpierw Bydgoszczy później w Tryszczynie od 1966 roku po dzisiejszy dzień)

Sesja była podzielona na cztery części. 
W pierwszej była mowa:

  • o obecności Karmelitów w Polsce – o. dr Wiesław Strzelecki O. Carm. – bydgoszczanin z urodzenia.
  • o dziejach klasztoru karmelitów trzewiczkowych w Bydgoszczy – prof. dr hab. Zbigniew Zyglewski
  • historii klasztoru karmelitanek bosych w Bydgoszczy – o. dr hab. prof. UAM Piotr Neumann OCD.

W drugiej przedstawiono referaty o:

  • – terenach karmelitańskich na Przedmieściu Gdańskim (w Bydgoszczy) od XV do XIX wieku – mgr Robert Grochowski
  • – Karmelitach bydgoskich jako prekursorach sztuki ogrodowej w Bydgoszczy – dr hab. prof. Janusz Kutta
  • – wykopaliskach archeologicznych na terenie na terenie klasztoru karmelitów – mgr Anna Siwak

W trzeciej usłyszeliśmy o:

  • źródłach do dziejów klasztoru bydgoskiego w archiwach karmelitów – dr Szymon Sułecki
  • archiwalia karmelickie w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy – dr hab. Marek Romaniuk
  • stallach pokarmelitańskich w katedrze bydgoskiej w nawiązaniu do hagiograficznej tradycji karmelitańskiej – ks. dr Marcin Puziak.

W przerwach można było oglądać okolicznościową wystawę zorganizowaną przez Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.”Do ekspozycji wykorzystano przede wszystkim archiwalia z zespołu Klasztor Karmelitów w Bydgoszczy (1399-1816). Wyeksponowano  9 obiektów archiwalnych: 2 dokumenty papieskie oraz 4 dokumenty wystawione przez królów polskich. Wśród eksponatów znalazły się także akta kapituły prowincjalnej zakonu i akta karmelu bydgoskiego.”

Można było zobaczyć pamiątki po Bractwie Szkaplerznym, zdjęcia, pietę, portret bydgoskiego karmelity, szkaplerz trumienny…

W czwartej części, która miała miejsce w bydgoskiej katedrze, moglimy wysłuchać Koncertu Maryjnego w wykonaniu Scholi WSDDB pod kierunkiem dr Katarzyny Szewczyk i uczestniczyć w Mszy św. pod przewodnictwem przełożonego polskiej prowincji karmelitów o. Bogdana Megera O. Carm.

Choć żaden z referatów nie dotyczył OCDS to jednak o tym aspekcie istnienia Karmelu w Bydgoszczy wspomniał organizator sesji ks. dr Marcin Puziak podczas wprowadzenia do sesji.

Skip to content