Spotkanie Wspólnoty OCDS Sopot z Generałem Zakonu o. Saverio Cannistrà OCD

30 września 2016
Sopot
Przetłumacz stronę:

Dnia 24.07.2016r. pojawiliśmy się w Gdyni Orłowie na porannej Mszy św. u sióstr karmelitanek, wiedząc, że będzie ją sprawował Generał Zakonu, o. Saverio Cannistrà OCD. Ojciec wyraził „szczere zainteresowanie” Wspólnotą i myślę, że niekłamaną chęć spotkania z nami w Sopocie, jak będzie wizytował Ojców.

Generał w środę (28.09.2016) od godz. 6.00 rano modlił się z ojcami w kaplicy… My (tzn. 14 osób z sopockiej wspólnoty Świeckiego Karmelu) dołączyliśmy do modlących się o godz. 7.00, wspólnie odmówiliśmy Jutrznię i Godzinę czytań, a następnie wzięliśmy udział w Eucharystii sprawowanej przez o. Saverio wespół z o. Rafałem Wilkowskim OCD (tłumaczem), o. Robertem Marciniakiem OCD (delegatem prowincjalnym ds. OCDS), o. Bertoldem Dąbkowskim OCD (asystentem naszej Wspólnoty), o. Tadeuszem Kujałowiczem OCD oraz księdzem – gościem z diecezji sosnowieckiej. Przy ołtarzu nie mogło zabraknąć także brata Michała Młynarczyka OCD. Czytania były z dnia.

Data naszego spotkania wahała się między 27. a 28. września i… ostateczny termin, a właściwie czytania z dnia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania – okazały się niesamowitym DAREM od Pana! Pierwsze czytanie z Księgi Hioba mówiło o wielkości Boga („przesunie On góry”, „On ziemię porusza w posadach”, „Słońcu daje rozkaz”, ale „przecież błagać będę o litość”). Psalm responsoryjny głosił: „wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa”. Zaś Ewangelia z Łukasza (9, 57-62) mówiła o trzech Osobach, nieznanych z imienia, z których dwie wyraziły chęć pójścia za Panem, zaś trzecią sam Chrystus poprosił o to słowami „Pójdź za mną”.

Już początek kazania wprawił nas w konsternację, bowiem o. Generał powiedział, że w tekście trzykrotnie pojawia się słowo „naśladujcie”. W głowie zrodziła się myśl, że myślimy o różnych tekstach albo też że… w innej wersji „pójdźcie” przetłumaczono jako „naśladujcie”!?

Ojciec Generał, odwołując się do tego fragmentu, powiedział, że słowo Pana dla nas, którzy chcemy za Nim kroczyć, jest dobre, jasne i czytelne! My, często obawiając się reakcji ludzi, podsuwamy im słowa ze świata… Jezus nie ma takich obaw i nie stosuje uników. W Ewangelii mówi do ludzi zachwyconych Nim, ale sam zachwyt nie wystarcza. Pójść czy naśladować nie znaczy pójść realnie i fizycznie, i powtarzać Jego słowa, ale wyrazić chęć i zgodę na przemianę, na utratę zabezpieczeń, które człowiek wcześniej miał. („Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć”). Oznacza to oderwać się od świata, przyjaciół, patrzenia wstecz… oderwać się od wszystkiego, co wiąże… bowiem to Jezus „otwiera” horyzonty dużo szersze niż to, co do tej pory mieliśmy i do czego byliśmy przyzwyczajeni: zamiast jednej rodziny daje sto, tysiąc… nowych rodzin, braci i sióstr.
Jeżeli o życiu myślimy jako o drodze – kończył Generał – to Eucharystia nie jest czymś dodatkowym, pobożnościowym, jakąś nagrodą, ale pokarmem koniecznym na drogę, żeby nie ustać w niej. I zakończył słowami: „Prośmy Pana, żeby Jego słowa głęboko w nas zapadły i razem pójdźmy po Jego śladach”.

Po Eucharystii mało było czasu na rozmowę, chociaż udało nam się wyrazić radość z faktu, że należymy do Wielkiej Rodziny Karmelitańskiej i kroczymy po tych samych – Jezusowych śladach. Ojciec Generał stwierdził, że gdyby miał czas, chętnie porozmawiałby z nami, jak charyzmaty karmelitańskie wcielamy w swoje świeckie (często rodzinne i zawodowe) życie.

„Obfotografowaliśmy się” na różne sposoby i w różnych miejscach. Zdążyliśmy też wręczyć ksero naszej sopockiej ikony, „Drogi na górę Karmel” (napisanej przez naszą wspólnotową artystkę, Bożenę Juszkiewicz – Bednarczyk OCDS ) i podsunąć Kronikę do wpisu. I tu spotkała nas spora niespodzianka, bo zamiast zdawkowych słów, znaleźliśmy kolejne przesłanie. Ojciec Generał napisał:

„Dziękuję Panu za to spotkanie, które nam podarował. Nasze wspólne powołanie jednoczy nas i wspiera w podążaniu śladami Jezusa. Maryja, nasza matka i siostra, niech nas nauczy kochać swego Syna, słuchać Go i uczestniczyć w Jego misji w świecie. (Pozostańmy) zjednoczeni w modlitwie”

o. Saverio Cannistrà , przełożony generalny
Skip to content