Przyrzeczenia Definitywne w Gorzowskiej Wspólnocie

18 października 2016
Gorzów Wlkp.
Przetłumacz stronę:

We Wspólnocie w Gorzowie Wlkp. pw. św. Teresy od Jezusa w dniu 15 października 2016r. odbyły się przyrzeczenia definitywne naszej siostry 

  • Anny od Ran Pana Jezusa i od św. Józefa (Anny Arciszewskiej).

W tym dniu obchodziliśmy wraz z całym Karmelem święto NM i zarazem Patronki Naszej Wspólnoty św. Teresy od Jezusa, co nadało uroczysty klimat i podniosły ton temu wydarzeniu. Ta podwójna uroczystość wzbudziła w naszych sercach dziękczynienie i radość za powołanie do Zakonu Karmelitów Bosych naszej siostry Anny. Bogu dziękowaliśmy za jej wytrwałość i pragnienie realizowania w życiu codziennym charyzmatu Zakonu Terezjańskiego. Nie zapomnieliśmy, że w tym dniu także kościół polski obchodził „Dzień Pokutny”. W łączności z pielgrzymami w Częstochowie i całej Ojczyźnie, nasz o. Asystent Mariusz, odprawił
nabożeństwo pokutne, zanosząc pokorne modlitwy przed Tron Boży, prosząc o wybaczenie naszych narodowych przewinień. Część modlitewną zakończyliśmy przed Najświętszym Sakramentem Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Po przejściu do salki odbyła się dalsza część radosnego spotkania: serdeczne życzenia siostrze Annie składała cała wspólnota. Niech jej miłość do Świętych Ran Pana Jezusa przyniesie wiele łask rodzinie, bliskim i całej wspólnocie karmelitańskiej, a św. Józef niech wprowadza ją na głębię modlitwy wewnętrznej i uczy słuchać Słowa Bożego.

Skip to content