Kulturalny dzień Wspólnoty sopockiej

31 sierpnia 2015
Sopot
Przetłumacz stronę:

Ostatnią niedzielę wakacyjnego miesiąca sierpnia nasza Wspólnota spędziła kulturalnie, czyli w Muzeum Miasta Gdyni. W Muzeum znajdującym się na styku morza i lądu, czyli przy Bulwarze im. Feliksa Nowowiejskiego. Muzeum w nowym miejscu i nowej siedzibie – w budynku formą przypominającym statek – uroczyście otwarto 16.11.2007 r. w obecności ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej Muzeum mieściło się w zabytkowym domku, w którym od sierpnia 1920 r. wraz z rodziną mieszkał przez kilka lat kaszubski działacz i patriota polski – Antoni Abraham.

Zwiedziliśmy wystawę Kacpra Kowalskiego „Efekty Uboczne”. Oprowadzanie kuratorskie prowadziła dr Anna Śliwa Kierownik Działu Sztuki Muzeum Miasta Gdyni szczególnie interesująco, bo także dzieląc się własnymi przeżyciami z lotu paralotnią. „Kacper Kowalski unosząc się nad ziemią podzielił się niezwykłym punktem widzenia. Opowiedział o zmaganiach człowieka z naturą: „Najbardziej interesują mnie punkty styku cywilizacji z naturą – mówi fotograf – To tam dzieją się ciekawe rzeczy: zaburzenie harmonii, powstawanie nowych form”.

„Relacje człowieka i natury są skomplikowane. Człowiek czyni sobie ziemię poddaną. Uprawia ją, a ona go karmi. Ujarzmia ją, a ona pozwala mu się przemieszczać coraz szybciej i bardziej komfortowo. Eksploatuje ją, a ona daje mu surowce naturalne i wodę. Człowiek podziwia naturę, jej zmienną urodę i szczodrość. Traktuje ją jak dar Boży, dziedzictwo. Czyni sobie ziemię poddaną. Niszczy jej urodę, nadużywa jej bogactw, truje. A ona na to wszystko pozwala. Tylko czasem daje człowiekowi odczuć swoją potęgę. Wybucha wulkanem, płacze powodzią, drży.“ 

Te widziane z góry pejzaże i krajobrazy miejskie to niemal dokumentacja obecności człowieka w świecie. Jego prób zapanowania nad naturą. I nam było dane zobaczyć to w pracach Kacpra Kowalskiego.

Prócz tej wystawy obejrzeliśmy także wystawę „Narodziny Miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym”. Ekspozycja wystawy została oparta głównie na nieprezentowanych dotąd materiałach zdjęciowych oraz filmowych.

Po tak mocnych wrażeniach kulturalnych udaliśmy się do (w pobliżu znajdującej się) Restauracji Vinegre na tarasie Muzeum Marynarki Wojennej. Restauracji z pięknym widokiem na morze. Muzeum Marynarki Wojennej przylega do Muzeum Miasta Gdyni ale wejście do niego znajduje się od strony Bulwaru. Roztaczający się z tarasu widok na zatokę i port oraz pyszne jedzenie i bardzo ładnie podane, pozwoliło nam kontemplować kulturalne przeżycia i dzielić się wrażeniami.

Skip to content