Śp. Teresa Wójcik

10 lutego 2014
Wrocław
Przetłumacz stronę:

Śp. Teresa Wójcik odeszła do Pana 8 lutego br. w wieku 81 lat.

Pierwsze przyrzeczenia w Świeckim Zakonie złożyła 30 maja 1971 roku przyjmując imię Teresa od Oblicza Pana Jezusa. Podczas rekolekcji w Czernej 16 lipca 1972r. na ręce o. Mieczysława Woźniczki złożyła uroczystą Profesję.

Tego samego roku 17 września podczas zebrania Zarządu została nową Przewodniczącą. Funkcję tę pełniła przez 3 lata do lipca 1975r., następnie przez 5 lat aż do 1980r. była zastępczynią Przewodniczącej Antoniny Moździerz. Po wyborach 16 marca 1980r. w Radzie Wspólnoty pełniła funkcję przewodniczącej diakonii chorych i bardzo troszczyła się o wszystkich źle się mających z naszej Wspólnoty. Podczas wyborów 17 września 1995r. również weszła w skład Rady i pełniła funkcję skarbnika przez 9 lat aż do wyborów 17 października 2004r. Przez następne cztery lata we Wspólnocie pełniła funkcję Radnej aż do 20 stycznia 2008r.

Terenia była zawsze bardzo zainteresowana dobrem Wspólnoty, tym, by się rozwijała, aby zawsze była dobra formacja. Zaangażowana była we wszystkie dzieła Wspólnoty zawsze bardzo uczynna. Do roku 2008 nieustanie była w Radzie Wspólnoty. Aż do końca swych dni spełniała wszelkie posługi zarówno w diakonii gospodarczej jak i diakonii chorych, służyła Wspólnocie chętnie i bez rozgłosu. Była duszą prostą i wierną Panu Bogu i ludziom.

Będzie nam jej brakowało i na długo pozostanie w naszej pamięci i modlitwie. Polecamy jej duszę Bożemu Miłosierdziu.

Skip to content