Akt erygowania bydgoskiej Wspólnoty OCDS i wybory

3 lutego 2014
Bydgoszcz
Przetłumacz stronę:

Dzień pierwszego lutego 2014 r. na zawsze wpisze się w Bydgoszczy w kalendarzu Wspólnoty Świeckich Karmelitów Bosych. Tego dnia Ojciec Delegat Stanisław Plewa OCD uroczyście odczytał członkom Wspólnoty Akt Erygowania Wspólnoty nadany przez Prowincjała Prowincji Warszawskiej Ojca Romana Hernogę, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Ojca Generała Zakonu Karmelitów Bosych. Uroczystość odbyła się podczas comiesięcznego dnia skupienia Wspólnoty. Był to moment długo oczekiwany i radosny dla członków Wspólnoty.

Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego Wspólnoty oraz Rady Wspólnoty i formatora. Przewodniczącą wybrana została

  • Lilianna Piskorska OCDS,

w skład Rady wchodzą: 

  • Zbigniew Weber OCDS, 
  • Krystyna Rucińska OCDS i 
  • Alicja Piskuła OCDS, 

a formatorką jest 

  • Teresa Głowacka. 

Wspólnota bydgoska liczy obecnie 12 członków. Uprawnionych do głosowania jest 10 osób, z tego 2 osoby nie mają prawa kandydowania. W wyborach uczestniczyło 7 członków Wspólnoty. Komisję skrutacyjną stanowili członkowie, którzy oczekują na złożenie przyrzeczeń czasowych. Wybory przebiegały bardzo sprawnie. Były dokładnie przygotowane przez dotychczasową przewodniczącą, siostrę Liliannę Piskorską. Wybory prowadził Ojciec Delegat Stanisław Plewa OCD, który zadbał, aby wszystkie procedury przebiegały zgodnie z obowiązującym statutem. Po trzecim głosowaniu Przewodnicząca Wspólnoty została wybrana. Wszyscy nowo wybrani wyrazili zgodę na pełnienie nowych funkcji, a Przewodnicząca podziękowała za zaufanie.

Po wyborach wszyscy udali się na eucharystię. Uroczystości zakończono smacznie- w diecezjalnej caritasowskiej pierogarni „Pod Aniołami”.

Wszystkie zdjęcia z wydarzenia

Roman Seweryn od Matki Bożej Pięknej Miłości

Skip to content