Spotkanie Przewodniczących Wspólnot w Gorzędzieju

3 marca 2014
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

Podsumowanie funkcjonowania Wspólnot i Prowincji w ubiegłym roku dokonali, w Gorzędzieju, w dniach od 28 lutego do 2 marca Przewodniczący Wspólnot wraz z Radą Prowincjalną pod bacznym okiem o. Delegata Stanisława Plewy. Omówione zostały sprawozdania: 

 • finansowe – prowadziła s. Teresa Głowacka,
 • z formacji – prowadziła s. Małgorzata Wyszyńska i 
 • z działalności prowadził br. Bogusław Sudał.

W toku spotkania rozwinęła się dyskusja o funkcjonowaniu Karmelu. Poruszone zostały między innymi sprawy: 

 • zachowywania jedności w Kościele, Karmelu, Wspólnocie,
 • wydania prawa własnego, Ratio,
 • a to jest znakomitą okazją do zweryfikowania we wspólnotach jakości formacji w tym także ciągłej,
 • o przyjmowaniu odpowiedzialności za wspólnotę,
 • o ofiarności i wierności która przynosi dobre owoce,
 • o zasadach funkcjonowania Wspólnot,
 • o kształtowaniu kolegialnej odpowiedzialności za Wspólnotę, 
 • o zagrożeniu, że gdy „mistyk wystygł zostanie cynik”, 
 • przedstawione zostały punkty które zostaną zaprezentowane na Kapitule Ojców przez naszych przedstawicieli.

Nasze spotkanie było przeplatane modlitwą.
Do domów rozjechaliśmy się z pytaniem jakie zagadnienia chcielibyśmy poruszyć na naszym Kongresie we wrześniu.

Skip to content