Rekolekcje wspólnotowe w Łodzi

17 września 2013
Łódź
Przetłumacz stronę:

W dniach 13-15.09.2013 jak co roku odbyły się rekolekcje dla wspólnoty w Łodzi. Wygłosił je O. Krzysztof Wesołowski, przeor konwentu. Tematem konferencji było miejsce lectio divina w modlitwie osobistej i tradycji kościoła.

O. Krzysztof przytoczył słowa św. Hieronima, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Podkreślił, że nie należy się zwalniać z codziennej lektury Pisma Świętego. Można śmiało powiedzieć, że ta forma medytacji  stanowi fundament chrześcijańskiego życia. 
Zwracała na to uwagę już św. Teresa od Jezusa wskazując na konieczność łączenia czytania duchowego z aktywnym realizowaniem powołania do życia w świecie. Lectio divina  była rozpowszechniona w kościele już w czasach patrystycznych i praktykowana przez ojców pustyni. W ostatnich czasach Sobór Watykański II na nowo podkreślił jej wartość jako drogi do poznania Boga. O. Krzysztof Wesołowski zwrócił uwagę, że narzucona forma zbyt często przysłania sens codziennej modlitwy, natomiast rozmyślanie oderwane od Pisma Świętego traci swoją inspirację w nauczaniu Kościoła. Teksty Natchnione są listem Ducha Świętego skierowanym do człowieka. Trzeba współpracować z łaską Bożą i coraz bardziej poznawać Chrystusa, pozwolić Mu wejść w nasze życie i w Niego się przemieniać. Codzienne rozważanie i wprowadzanie w czyn prawd Ewangelii jest najpewniejszym wsparciem na drodze do świętości.

Dopełnieniem rekolekcji było dzielenie się na temat miejsca Pisma Świętego w życiu duchowym członków wspólnoty, a zakończeniem agapa. 

Skip to content