Rekolekcje w Laskach 2013

17 września 2013
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

Spotkanie ze św. Janem od Krzyża – część 1

Tegoroczne rekolekcje warszawskiej wspólnoty OCDS odbyły się między 11 i 15 września 2013 r. Już tradycyjnie wspólnota korzystała z gościnności Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w domu rekolekcyjnym na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy.

Rekolekcje poprowadził Ojciec Jacek Olszewski OCD, a poświęcone były wprowadzeniu w duchowość św. Jana od Krzyża. Ojciec rekolekcjonista, używając barwnych i zapadających w pamięć porównań i obrazów, przybliżył uczestnikom postać i zarys duchowości św. Jana od Krzyża. Mówił o dyskretnym umiarze, o potrzebie uporządkowania i opanowania naszych skłonności i upodobań. Proponował za Ojcem Federico Ruiz OCD, aby zacząć od powstrzymania nadmiernej ciekawości, niekontrolowanych kaprysów i wybuchów. Podkreślał wagę miłości, która jest zdrowiem duszy i bez której nie można zrozumieć ascezy. Pokazał, że św. Jan nie stawia na początku wymagań co do stylu modlitwy, poziomu cnót i gorliwości, a jedynie stawia wymagania co do jakości naszej miłości, która jest zaparciem się siebie.

Skip to content