Pielgrzymka do relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców bł. Zelii i Ludwika Martin w Lisieux

14 sierpnia 2013
Toruń
Przetłumacz stronę:

Kolejna Pielgrzymka Biura Misyjnego Karmelitów Bosych ”Śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus” wyruszyła 4 sierpnia 2013 r. sprzed Kościoła Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 w Krakowie. Z tą grupą pielgrzymowały również siostry i brat z naszej wspólnoty toruńskiej, a były to: przewodnicząca OCDS Toruń s. Maria Górska z mężem Czesławem, s. Agata Biedrzyńska i s. Anna Sadurska.    

Uczestnicy z naszej wspólnoty toruńskiej wraz z ojcem Benedyktem OCD
 na tle Katedry św. Piotra w Lisieux.

Były to rekolekcje w drodze. Każdy pielgrzym uczestniczył w codziennej Mszy św., rozważaniach, modlitwach. Ponadto na naszych ustach i w sercach zawsze była modlitwa za nasze rodziny, naszych bliskich i tych, którzy prosili nas o modlitwę. Polecaliśmy wszystkie intencje Bogu przez ręce św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Wyjazd do Lisieux, miasta św. Teresy – Doktora Kościoła – był dla nas niezwykłym, nadzwyczajnym prezentem od Pana Boga. Każdy dzień pielgrzymki obfitował w ogrom wrażeń i przeżyć, „małych i wielkich” łask – w ciągu tak krótkiego czasu doświadczyliśmy i zobaczyliśmy tak wiele. Byliśmy tam, gdzie żyła św. Teresa – tak bliska naszym sercom.

W Lisieux ocieraliśmy się o świętość. Kroczyliśmy śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus; nawiedziliśmy m.in. bazylikę – sanktuarium św. Teresy, katedrę św. Piotra, klasztor – Karmel i rodzinny dom św. Tereski przepełniony jej relikwiami. Bazylika jest szczególnym miejscem upamiętniającym życie św. Teresy, a wystrój wnętrza pokrytego licznymi mozaikami odzwierciedla pośmiertną chwałę Świętej. Świątynia może pomieścić ponad cztery tysiące ludzi, jest jednym z największych kościołów wybudowanych w XX wieku.    

Bazylika św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lisieux.

Ważnym miejscem nawiedzenia było również miasteczko Alencon, gdzie urodziła się św. Tereska i gdzie została ochrzczona. Wielkie wrażenie duchowe i estetyczne wywoływały wszystkie nawiedzane przez naszą pielgrzymkę katedry, bazyliki, świątynie. Jednak szczególnego przeżycia duchowego doznaliśmy w bazylice Sacré-Cœur na szczycie wzgórza Montmartre w Paryżu, w miejscu nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakaz wykonywania zdjęć, atmosfera ciszy i pobożności sprzyjała wyciszeniu i skupieniu na modlitwie, jakiego nie było gdzie indziej.

Uczestnicy całej wspólnoty pielgrzymkowej przed bazyliką  Sacré-Cœur

W trzecim dniu pielgrzymki nawiedziliśmy Kaplicę Objawień Cudownego Medalika, gdzie w roku 1830 r. siostrze Katarzynie Labouré, nowicjuszce z klasztoru przy Rue du Bac w Paryżu, ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik na świecie.

Kaplica Objawień Cudownego Medalika w Paryżu.

Mieliśmy też możliwość wyjazdu do Mont Saint Michel – na Wzgórze Świętego Michała. Jest to mała skalista wysepka, około 1 km od atlantyckiego wybrzeża Bretanii we Francji, na której znajduje się opactwo benedyktynów. Jest to najsłynniejsza budowla wzniesiona ku czci Świętego Michała Archanioła Zobaczyliśmy jedyny w świecie klasztor, którego łączność ze stałym lądem regulują odpływy i przypływy morza.

Mont Saint Michel – na Wzgórzu Świętego Michała

W drodze powrotnej nawiedziliśmy miejsce spalenia i Sanktuarium męczeństwa św. Joanny  d’ Arc w Rouen. Była również wycieczka do Trouville nad Kanałem La Manche, z odpoczynkiem nad morzem.

Podczas pielgrzymki panowała atmosfera życzliwości, przyjaźni i miłości. Czuło się, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi. Atmosfera ta niejednemu pozwoliła zapomnieć o różnych dolegliwościach i problemach.

W czasie pielgrzymowania można było składać u Ojca Benedykta OCD intencje mszalne. Mieliśmy więc szczęście, że mogliśmy złożyć taką intencję Mszy św. za naszą wspólnotę toruńską oraz o. Stanisława OCD, którą odprawił o. Benedykt OCD w Karmelu w Lisieux w szóstym dniu pielgrzymki. 

Słowa podziękowań i wdzięczności kierujemy do o. Benedykta OCD, Karmelity z Wadowic, za wygłoszone homilie, za rozważania o życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz odmawianie Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny. Opieka, troskliwość i pomoc duchowa o. Benedykta sprawiały, że pielgrzymi stali się jedną, wielką wspólnotą. Słowa podziękowania kieruję również do pani Bożeny Maderak, naszej przewodniczki, która z pasją opowiadała nam o życiu św. Teresy od Dzieciatka Jezus i o wszystkich miejscach, które zwiedzaliśmy. Przede wszystkim dziękujmy Panu Bogu za ludzi, których postawił na naszej drodze w czasie tej pielgrzymki.

Chwała Panu!

 

Skip to content