Rekolekcje wspólnotowe OCDS Szczecin

3 marca 2024
Szczecin
Przetłumacz stronę:

Już po raz trzeci szczecińska wspólnota OCDS odbyła swoje wspólnotowe rekolekcje
w domu rekolekcyjnym przy klasztorze w Zwoli, sprzyjającej wyciszeniu wioseczce pod
Poznaniem. Objęły one dni 29 lutego – 3 marca br. Porządek rekolekcji był tradycyjny i
zawierał Msze Święte, wykłady, adorację Najświętszego Sakramentu, Liturgię Godzin oraz –
jak to w Karmelu – modlitwę myślną. Była też możliwość duchowych rozmów z
miejscowymi ojcami oraz spowiedzi. Wykładami służył o. Roman Hernoga, przełożony
klasztoru. Mówił o usytuowanych poniekąd pośrednio, między początkowymi a ostatnimi,
„mieszkaniach” w nauce św. Teresy od Jezusa. Podkreślał prostotę. „Istotą mistyki jest
zjednoczenie woli z wolą Boga” – oto myśl zaczerpnięta z wykładów o. Romana.
Rekolekcje zakończył wspólny obiad. Powrót do domu przebiegł sprawnie, co
umożliwiła transportowa posługa ojców ze Zwoli.

Skip to content