Wspomnienie o śp. Andrzeju Burzyńskim

1 listopada 2023
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

Pan powołał do Siebie Andrzeja w dniu 2.08.2023 roku, w wieku 76 lat. Andrzej był członkiem honorowym Wspólnoty OCDS Warszawa-Racławicka od dnia 15.05.2011 roku. W uzasadnieniu prośby do Ojca Prowincjała o nadanie mu tego tytułu Przewodnicząca Wspólnoty napisała następujące słowa: „za szlachetną postawę i zaangażowanie na rzecz Wspólnoty”.

Andrzej odznaczał się łagodnością charakteru, pokorą, uczynnością, ale też dużą wiedzą na wiele tematów. Z zawodu był chemikiem. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale chemii. W pracy wykonywał często te czynności, których nikt nie chciał robić (np. mycie szkła laboratoryjnego). Systematycznie uczestniczył w spotkaniach Wspólnoty i rekolekcjach oraz wyjazdach do Zamartego. Gorliwie brał udział w adoracjach w pierwszy czwartek miesiąca w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, prowadzonych przez Wspólnotę w środy Wielkiego Postu. Był człowiekiem rozmodlonym. Angażował się w życie Wspólnoty także poprzez wykonywanie palm i wiązanek ziół oraz zbieranie datków do puszki na misje karmelitańskie w Usolu Syberyjskim.

Pozostanie w naszej pamięci jako Brat, na którego pomoc zawsze można było liczyć.

Skip to content