Pożegnaliśmy Anię Sadurską

6 listopada 2023
Toruń
Przetłumacz stronę:

Dnia 5 listopada 2023 r. podczas co miesięcznego spotkania naszej wspólnoty pożegnaliśmy Siostrę Annę Sadurską, (Annę od Najświętszego Serca Pana Jezusa), która odczytała w swoim sercu powołanie do życia pustelniczego i takie życie podjęła, zachowując duchową drogą Karmelu.

Spotkanie rozpoczęło się, jak zawsze o godz. 9.00 formacją stałą, następnie w kaplicy Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus odmówiliśmy Jutrznię, po której nasz Asystent Ojciec Roman Hernoga OCD sprawował Eucharystię. Po nie był czas na adoracje Najświętszego Sakramentu.  Po adoracji, w salce odbyła się wspólnotowa agapa, podczas której, nie bez wzruszenia, pożegnaliśmy naszą Siostrę Anię. Siostra Anna już ponad 20 lat była z nami, budując naszą wspólnotę swoim przykładem wierności powołaniu,  słowem – przez wiele lat była formatorem, posługą, jako sekretarz wspólnoty, skarbnik w Radzie Prowincji, doświadczeniem i zaangażowaniem w sprawy Zakonu. Każdy z nas doświadczał jej dobroci, łagodności, życzliwości, czerpaliśmy z jej mądrości. Po prostu z nami była.

Podczas spotkania podzieliła się z nami swoją duchową drogą – odpowiedzą na zaproszenie Pana Jezusa, by jeszcze bardziej Jemu Samemu się oddać w zewnętrznej samotności. Odeszła ze wspólnoty, by prowadzić życie pustelnicze, radując się Obecnością Tego, który w nas mieszka.

Skip to content