X Kongres OCDS – uchwały

28 sierpnia 2023
Kongres OCDS

W dniach 24-27 sierpnia 2023 r. w Poznaniu odbył się X Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Na X Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wybrana została nowa Rada Prowincjalna w składzie:

 • Gabriela Żylińska, przewodnicząca (ze wspólnoty sopockiej)
 • Bogusław Sudał, 1. radny i zastępca przewodniczącej (ze wspólnoty bydgoskiej)
 • Beata Meller, 2. radna (ze wspólnoty poznańskiej)
 • Tadeusz Zabaryłło, 3. radny (ze wspólnoty elbląskiej)
 • Mateusz Filipowski, 4. radny (ze wspólnoty poznańskiej)

Uchwały X Kongresu:

 1. Kongres Prowincji Warszawskiej OCDS zaleca Radzie Prowincjalnej dalsze organizowanie, w miarę możliwości, cyklicznych wirtualnych spotkań ogólnoprowincjalnych lectio divina.
 2. Kongres Prowincji Warszawskiej OCDS zaleca, aby rady poszczególnych wspólnot rozważyły możliwość organizacji lectio divina we wspólnotach.
 3. W celu ułatwienia percepcji Magisterium Kościoła Kongres zaleca Radzie Prowincjalnej doraźną organizację ogólnoprowincjalnych, wirtualnych spotkań poświęconych dokumentom Kościoła.
 4. Kongres zaleca, aby członkowie wspólnot OCDS korzystali z brewiarza w formie książkowej.
 5. Kongres zaleca Radzie Prowincjalnej wrócić do tradycji organizowania ogólnoprowincjalnych wyjazdów pielgrzymkowo-rekreacyjnych.
 6. Kongres zobowiązuje rady wspólnot do rzetelnego prowadzenia dokumentacji wspólnot, a także każdorazowego udostępniania jej Przełożonemu lub osobie przez niego wskazanej.
 7. Kongres zachęca członków OCDS do stałego pogłębiania relacji siostrzano – braterskich we wspólnotach i budowania atmosfery dialogu.
Skip to content