IX Kongres OCDS – uchwały

2 września 2020
Kongres OCDS

W dniach 27-30 sierpnia 2020 r. w Niepokalanowie odbył się IX Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Na IX Kongresie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych wybrana została nowa Rada Prowincjalna w składzie:

 • Gabriela Żylińska, przewodnicząca (była polonistka i wychowawczyni internacka, od 14-tu lat w sopockim Świeckim Karmelu);
 • Bogusław Sudał, 1. radny i zastępca przewodniczącej (fizjoterapeuta pracujący w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy; z Karmelem związany dzięki św. Janowi od Krzyża, który pomógł mu kształtować i porządkować życie; związany ze Wspólnotą Bydgoską od momentu jej powstania, tj. od 1999r.; a poza tym… zafascynowany ludźmi i ich podobieństwem do Boga);
 • Magdalena Czarnecka, radna odpowiedzialna za finanse w Świeckim Karmelu Prowincji Warszawskiej (zawodowo zajmująca się ekologią na Uniwersytecie; w toruńskim Świeckim Karmelu Magdalena od Krzyża; na co dzień zaprzyjaźniona z św. Teresą od Jezusa i św. Teresą Benedyktą od Krzyża; a poza tym zainspirowana słowami Jana Pawła II: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji”);
 • Anna Wasilewska, radna sprawująca w Radzie funkcję sekretarza (warszawianka z krwi i kości, pracująca na Politechnice Warszawskiej; od 9 lat we Wspólnocie Warszawskiej… przy książkach, przy ludziach (jako socjusz), a także… przy palmach wielkanocnych i bukietach ziół… odnajdująca w sobie miłość do wędrówek i dobrej lektury, ale też pragnienie ciszy i… zgodę na Boże prowadzenie)
 • Tadeusz Zabaryłło, radny odpowiedzialny w Prowincji za formację (przewodniczący Wspólnoty Elbląskiej; inżynier mechanik po studiach politechnicznych, który ukończył sopockie Carmelitanum, a dla rozwoju własnego ducha odprawił w Gorzędzieju cykl rekolekcji poświęconych modlitwie; od młodości lubiący sport, aktywność fizyczną i fotografię, a od jakiegoś momentu… żyjący głębiej duchowością Karmelu)

Uchwały IX Kongresu:

 1. Kongres zobowiązuje Radę Prowincjalną do opracowania zmian w Statucie, uwzględniając przekazane materiały ze wspólnot.
 2. Kongres zobowiązuje członków OCDS posiadających konta osobiste na mediach społecznościowych do niezwłocznego (nie później niż do 31.10.2020) usunięcia z nich informacji o przynależności do OCDS. Nowo zakładane konta nie mogą zawierać informacji o tej przynależności.
 3. Kongres zaleca Radzie Prowincjalnej uzupełnienie tematyki spotkań formacyjnych o zagadnienia odpowiedzialnego i krytycznego korzystania z szeroko pojętych mass mediów, w szczególności w sprawach dotyczących Kościoła, wiary i duchowości.
 4. Rada Prowincjalna jest zobowiązana do opracowania instrukcji korzystania z mediów społecznościowych i ewentualnego apostolstwa w Internecie przez członków OCDS.
 5. Kongres zaleca wszystkim członkom OCDS kontynuowanie modlitwy za Ojczyznę.
 6. Kongres zaleca zwiększenie zaangażowania wszystkich członków OCDS w pomoc misjom karmelitańskim.
 7. Kongres zachęca członków OCDS do szczególnej troski o budowanie jedności wspólnot z zachowaniem szacunku do różnorodnych poglądów, w granicach wyznaczonych przez oficjalne nauczanie Kościoła.
 8. Kongres zachęca do ofiarowywania Mszy świętych i innych form modlitwy za kapłanów.
 9. Kongres zobowiązuje Radę Prowincjalną do kontynuowania prac nad kolejnymi tomami podręcznika formacyjnego.
 10. Kongres zobowiązuje członków wspólnot OCDS do korzystania z brewiarza w formie książkowej.
Skip to content