Nowa Przewodnicząca olsztyńskiej wspólnoty

3 maja 2023
Olsztyn
Przetłumacz stronę:

W dniu 3 maja 2023 roku, decyzją o. delegata Roberta Marciniaka, stanowisko Przewodniczącej Rady Wspólnoty OCDS w Olsztynie objęła jej dotychczasowa Formatorka Wiktoria Jamroży. Swoje nowe obowiązki sprawować będzie do końca bieżącej kadencji Rady Wspólnoty, tj. do czerwca 2024 roku.

Tego samego dnia w gościnnej parafii pw. św. Arnolda, prowadzonej przez oo. Werbistów, w  której od kilku lat gromadzi się olsztyńska wspólnota, miało miejsce spotkanie jej członków z okazji urodzin nowej Przewodniczącej. Wśród kwiatów i słodkości, w serdecznej atmosferze, zebrani mieli okazję porozmawiać i bliżej poznać się z o. Szczepanem i o. Antonim, którzy otworzyli nie tylko kościół i salkę parafialną, ale także swoje serca na potrzeby świeckich karmelitów. Jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni, tym bardziej, że teraz korzystamy z ich serdeczności podwójnie, spotykając się w Redykajnach dwa razy w miesiącu z powodu remontu, jaki prowadzony jest w klasztorze Sióstr Karmelitanek w Spręcowie.

W związku ze wspomnianą zmianą na stanowisku Przewodniczącej i rezygnacją jeszcze jednej radnej, w sobotę 6 maja 2023 roku w olsztyńskiej wspólnocie odbyły się wybory uzupełniające. W skład Rady weszły Małgorzata Brejniak i Elżbieta Sokołowska.

Skip to content