Edyta Stein portret własny

27 lutego 2023
Bydgoszcz
Przetłumacz stronę:

Dnia 25 lutego 2023, wspólnotą OCDS w Bydgoszczy, uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy Edyta Stein, portret własny, zorganizowanej przez Centrum Edukacyjno – Formacyjne Diecezji Bydgoskiej we współpracy z Towarzystwem im. Edyty Stein we Wrocławiu i Świecki Zakon Karmelitów Bosych.

Wystawę poprzedziły konferencje, które wygłosili prelegenci, o. Wojciech Ciak OCD i ks. dr Marcin Puziak Wydarzenie to związane jest z 130 rocznicą urodzin Edyty Stein, 100 rocznicą przyjęcia chrztu i 80 rocznicą jej męczeńskiej śmierci w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz – Birkenau. W 1987 r. została beatyfikowana, a 11 lat później kanonizowana. W 1999 r. Jan Paweł II ogłosił św. Teresę Benedyktę od Krzyża patronką Europy. Rok 2022 został ustanowiony przez Radę Miejską Wrocławia Rokiem Edyty Stein, urodzoną w tym mieście, by uczcić jej osobę – naukowca i doktora filozofii, należącą do najwybitniejszych kobiet XX wieku. Wystawa w CEF potrwa do 20 marca. Konferencja o. Wojciecha Ciaka ,,Edyta Stein jako Karmelitanka” dotyczyła ostatniego etapu historii jej życia, które wypełniło się we wspólnocie zakonnej Karmelu. Poszukiwanie prawdy przez Edytę, było poszukiwaniem tożsamości, aktem poznania i zrozumienia samej siebie, by w otwartości na innego, uczestniczyć w tworzeniu i zrozumieniu świata obiektywnego, przeżywać swoją istotę wspólnotową. Odkryła, że jest to możliwe jedynie w autentycznej komunikacji między istotami duchowymi i staje się podstawą witalnego kontaktu, by świadomie uczestniczyć w budowanie wspólnoty Ducha, w relacji osób zaangażowanych życiowo i egzystencjalnie we wspólnocie Kościoła Katolickiego. Wspólnota zakonna Karmelu stała się dla Edyty miejscem pewnego, pełnego pokoju portu. Jednak w 1939r pisała: Jest we mnie ciągle żywa myśl, że tu na ziemi nie mamy stałego mieszkania. Nie mam innego pragnienia, jak tylko to, aby we mnie wypełniła się wola Boża. Od Niego zależy, jak długo zostanę tutaj, i to, co później się wydarzy. (…) Nie ma potrzeby, abym się niepokoiła. Ale koniecznym jest dużo się modlić, aby pozostać wiernymi w każdej sytuacji”. W postawie wiary, nadziei i miłości, zanurzając się w ostatni etap drogi, Edyta dojdzie do ostatniej stacji swojej via crucis, na spotkanie Krzyża.

Tak jak Jezus, w opuszczeniu przed swoją śmiercią, powierzył się w ręce niewidzialnego i niepojętego Boga, tak samo będzie musiała uczynić dusza, rzucić się na oślep w ciemność wiary, która jest jedyną drogą, prowadzącą do niepojętego Boga. (Edyta Stein, Wiedza Krzyża). Ks. dr Marcin Puziak w prelekcji ,,Krzyż empatii. Mistyczne przesłanie św. Edyty Stein”, zwrócił uwagę na mistykę życia świętej, która głęboko rozumiejąc wezwanie, uczyniła akt ofiary z życia dopiero we wspólnocie Kościoła Katolickiego. Wspólnota Kościoła, to wspólnota Krzyża, wspólnotowe uświęcenie. Krzyż empatii, to krzyż wczucia, w tajemnicy wcielenia Bóg wczuł się w tajemnicę swojego stworzenia w Jezusie Chrystusie i
jako rozpoznanie zobiektywizowane we wspólnocie wierzących, w prawdzie wiary, człowiek poznaje całym sobą kim jestem ja, Kim jest Bóg? Chrystus na własnej skórze doświadczył skutki grzechów człowieka. Musimy przeżyć Chrystusa na własnej skórze; ja umieram w tej nocy ciemnej. Zjednoczenie z Bogiem, musi być przeżyte życiem; wcielić życie, jak Ty wcieliłeś się we mnie. Gdyby Bóg się nie objawił we wcieleniu, nie byłby Bogiem. Trzeba tak wyzbyć się siebie, aby wczuć się w Boga.

Ostateczną miarą człowieka jest wyniesienie jego istnienia. W zjednoczeniu poznanie, miłość, służba trzy najgłębsze sfery ludzkiej aktywności jednoczą się w oglądaniu Boga, w Jego współmiłowaniu. Człowiek upodabniając się do Boga, odnajdując się w Bogu, jednocześnie odnajduje pełnię swego człowieczeństwa. Antropologia Edyty Stein zostaje nasączona teologiczną wizją człowieka. (Jan Paweł II).

Skip to content