24 luty 2023 – dzień modlitwy całego Karmelu terezjańskiego o pokój w Ukrainie

24 lutego 2023
List Generała

Do Całego Karmelu Terezjańskiego:
Do Karmelitanek Bosych, Karmelitów Świeckich, Karmelitów Bosych,
Do Rodziny Karmelitańskiej….

„Daj nam, o Panie, pokój na Ukrainie”.

Jutro, 24 lutego, minie rok od wybuchu wojny na Ukrainie. Rok absurdu, grozy, szaleństwa i arbitralności wojny. Nie potrzeba wielu słów, aby opisać niezrozumiałą i perwersyjną dynamikę wojny z coraz większym gniewem i zdumieniem, coraz większym oburzeniem i łzami bezsilności. Tej wojny na Ukrainie i wszystkich wojen. W tym czasie, gdy tylko wybuchła wojna, zachęciłem cały Zakon do wspólnej modlitwy, całym sercem i ze wszystkich sił.

Dziś piszę do Was te słowa z Iraku, z ziemi Księgi Rodzaju, z ziemi Bożego stworzenia, gdzie Bóg zobaczył, że „wszystko było dobre” … Z ziemi Abrahama, naszego „Ojca w wierze”, który uwierzył wbrew wszelkiej nadziei, że Boża obietnica się wypełni…

Proszę dziś cały Zakon, cały Karmel, aby modlił się „o niezłomną nadzieję”, aby wierzył, że nadchodzi pokój i że nasza modlitwa będzie towarzyszyła naszym braciom i siostrom na Ukrainie.

Groza wojny niech nie znieczula naszej żarliwej modlitwy i módlmy się słysząc, jak bomby spadają na nasze rodziny, nasze dzieci, naszych braci i przyjaciół… Módlmy się nie zakrywając oczu i uszu… i czyńmy to w pokoju, nieuzbrojeni w zemstę, z mieczem wiary „wbrew wszelkiej nadziei”…

Zapraszam Was, abyście zasiedli z Maryją, jak w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy jeszcze byli zalęknieni, a drzwi były zamknięte.

Zachęcam Was, abyście zapalili lampę jako Rodzina Karmelitańska, aby stanąć przed Panem w adoracji, z różańcem w ręku lub w ciszy komunii.

Święta Maryjo, Królowo Pokoju, ucisz wojnę i daj nam pokój, pokój między naszymi braćmi i siostrami, Twoimi dziećmi.

Miguel Marquez Calle, OCD
Przełożony Generalny

Skip to content