Wybory we Wrocławiu

20 listopada 2022
Wrocław
Przetłumacz stronę:

Wybory we Wspólnocie OCDS Wrocław 20.11.2022 r. Spotkanie rozpoczęła Ewa Wesołowska przewodnicząca Wspólnoty. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego. W spotkaniu uczestniczył o. Robert Marciniak Delegat Prowincjalny ds. OCDS, Magda Wieczorkiewicz Radna Rady Prowincjalnej, o. Janusz Murzynowski asystent naszej Wspólnoty.

Na początku spotkania o. Robert przedstawił swoje spostrzeżenia po odbytych rozmowach indywidualnych z członkami Wspólnoty. Głos również zabrała Magda Wieczorkiewicz, która również kontrolowała prowadzone księgi. Później o. Robert podziękował przewodniczącej i ustępującej radzie za pracę i trud prowadzenia wspólnoty przez ostatnie 3 lata, a następnie przedstawił zasady wyboru przewodniczącego wspólnoty i radnych wspólnoty. Ustalono również, że w naszej Wspólnocie uprawnionych jest 30 osób do głosowania, natomiast na spotkaniu obecnych jest 22 osób, które maja prawo głosu. W takiej sytuacji kworum do głosowania zostało zachowane. Wyboru należy dokonać spośród 24 osób po przyrzeczeniach definitywnych lub ślubach albo (w określonych przez prawo OCDS przypadkach) spośród 6 osób po pierwszych przyrzeczeniach. Została powołana komisja wyborcza składająca się z 4 osób tj. przewodniczącego komisji, 2 skrutatorów i sekretarza.

W tajnym głosowaniu na przewodniczącego rady wspólnoty została wybrana Ewa Wesołowska. W tajnych głosowaniach do rady wspólnoty zostali wybrani: Dorota Terenda, Grażyna Banaszak, Zbigniew Janaś. Po wyborach udaliśmy się do kościoła, gdzie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie uczestniczyliśmy we mszy św., która rozpoczęła się procesją z figurą Matki Bożej Szkaplerznej. Mszę odprawił i wygłosił homilię o. Janusz. Po powrocie do klasztoru odmówiliśmy Nieszpory z Liturgii Godzin, a następnie konferencję wygłosił Leszek Andrzejewski pt. „Być własnością Boga”. Ukazał w niej , że wszystko co stworzył Bóg jest dobre i piękne. Zwrócił również uwagę, że nad złymi cechami charakteru należy pracować, a po ich pokonaniu dzięki łasce Bożej człowiek staje się szczęśliwy i ma wewnętrzny pokój. Przedstawił również postać św. Rafała Kalinowskiego, którego wspomnienie jest właśnie 20 listopada. Błogosławieństwo o. Janusza zakończyło nasze spotkanie.

Skip to content