Przyjęcie do Wspólnoty Szczecińskiej

18 listopada 2022
Szczecin
Przetłumacz stronę:

 12 listopad 2022 r był dniem naszego comiesięcznego spotkania.

Dzień ten przyniósł wiele radości naszej Wspólnocie, gdyż oprócz stałego

programu dziękowaliśmy Bogu za łaskę nowego powołania. Podczas Mszy Świętej

sprawowanej przez o. Krzysztofa Pawłowskiego OCD, do naszej Wspólnoty

została przyjęta;

– Iwona Luty – Iwona od Najświętszego Sakramentu

Każdy nowy członek Wspólnoty przyczynia się do ożywienia w nas chęci

do gorliwej modlitwy, pogłębiania wiedzy na temat świętych karmelitańskich

i dalszego podążania na Górę Karmel.

Krystyna Repke OCDS

Skip to content
%d bloggers like this: