Rekolekcje i przyrzeczenia w OCDS Warszawa-Racławicka

5 września 2022
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

Pod koniec sierpnia wspólnota OCDS Warszawa-Racławicka uczestniczyła w rekolekcjach, których tematem było życie wspólnotowe, na podstawie „Drogi doskonałości” św. Teresy od Jezusa. Rekolekcje prowadził Asystent wspólnoty, Ojciec Jakub Kamiński OCD, którego konferencje znakomicie wyjaśniały temat i trafiały do umysłów i serc uczestników. Pochylaliśmy się nad trzema wielkimi cnotami terezjańskimi: oderwaniem od wszystkiego, pokorą i miłością bliźniego. Uczyliśmy się na czym polega wyrzeczenie, jak odróżnić prawdziwą pokorę, czyli wzrastanie w prawdzie, od fałszywej, a przede wszystkim jak z oczyma utkwionymi w Jezusie Chrystusie rozwijać miłość duchową.

Szczytowym wydarzeniem rekolekcji było złożenie w czasie niedzielnej Mszy św. przyrzeczeń czasowych przez trzy Siostry, za których powołanie dziękujemy Panu Bogu:

  • Agnieszkę od Najświętszego Oblicza – Agnieszkę Afek
  • Ewę od Najświętszego Oblicza Jezusa – Ewę Krasnodębską
  • Urszulę od Jezusa w Ogrójcu i Maryi Matki Zbawiciela – Urszulę Piechotę

Miejscem spotkania nie był tym razem Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w  Laskach, gdzie są goszczeni uchodźcy z Ukrainy, ale Dom Zakonny Braci Mniejszych – Franciszkanów OFM w Józefowie koło Otwocka. W nowym miejscu zachwyciła uczestników otwarta całą dobę kaplica z mozaiką przedstawiająca Pana Jezusa, który zdawał się patrzeć na każdego z nas, oratorium z ikoną Matki Bożej, a w otoczeniu las i dający ochłodę w upalne dni Świder – malownicza rzeczka o piaszczystym dnie i czystej wodzie.

Skip to content