Rekolekcje Wspólnoty OCDS z Mińska

22 listopada 2021
Mińsk
Przetłumacz stronę:

Od 23 do 28 listopada wspólnota OCDS Św. Józefa z Mińska, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19, przeżywała swoje doroczne rekolekcje. Uczestników rekolekcji gościnnie przywitali ojcowie karmelici bosi w Miadziole. W rekolekcjach nie uczestniczyli wszyscy karmelici świeccy ze wspólnoty. Ci, którzy fizycznie nie przyjechali do Miadziołu, mogli uczestniczyć w rekolekcjach dzięki internetowi.

Rekolekcje – to nie tylko możliwość spotkania się, ażeby razem spędzić czas, ale i możliwość spojrzenia na swoje życie, głębiej zaglądnąć w swoje serce, zobaczyć swoje niedociągnięcia i rozpocząć pracę nad pomyłkami.

Rekolekcje prowadził o. Piotr Frosztęga. Wygłoszone konferencje dały możliwość świeckim karmelitom jeszcze raz spojrzeć na to, jak wygląda ich osobista modlitwa. O. Piotr podkreślił, że ci wierni, którzy praktykują modlitwę myślną i zdążają do świętości, powinni szukać wzoru w relacjach Ojca i Syna. Tylko Jezus może nauczyć nas prawdziwej modlitwy. W konferencjach ojciec kładł mocny nacisk na konieczność modlitwy w naszym życiu, zewnętrzne i wewnętrzne warunki modlitwy, rozwój modlitwy przez działanie Ducha Św. i Jego Darów.

Uczestnicy rekolekcji mieli możliwość nawiedzić Kalwarię, gdzie razem pomodlili się za nienarodzone dzieci; rozważać nad urywkiem z Ewangelii i podzielić się swoimi myślami podczas Lectio Divina, jak również być świadkami złożenia definitywnych przyrzeczeń we wspólnocie świeckich karmelitów przez s. Annę Lutską.

Skip to content