Przyrzeczenia definitywne w mińskiej wspólnocie OCDS

28 listopada 2021
Mińsk
Przetłumacz stronę:

W Miadziole, podczas rekolekcji, na których zebrała się wspólnota świeckich karmelitów z Mińska, Siostra Anna od św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Anna Lutska) złożyła swoje definitywne przyrzeczenia. Siostra Anna, po przygotowaniu i formacji, złożyła przyrzeczenia Panu Bogu na ręce o. Piotra Frosztęgi – Regionalnego Wikariusza OCD w Białorusi. 

W sobotę, 27 listopada, o 8.15, w kolejny dzień rekolekcji, uczestnicy spotkali się na wspólnej Eucharystii. Po przeczytaniu Ewangelii, formator wspólnoty, s. Natasza Kunic-kaja, wywołała siostrę Annę, która wyraziła swoją gotowość i wolę do złożenia przyrzeczeń. Po homilii o Piotra i publicznym po-twierdzeniu woli zachowywania prawa Wspólnot OCDS, siostra Anna złożyła definitywne przyrzeczenia w tej wspólnocie. 

Wymawiając tekst przyrzeczeń, siostra Anna obiecała dążyć do ewangelicznej doskonałości – w duchu rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jak również ewangelicznych błogosławieństw – według Konstytucji OCDS. 

Swoje przyrzeczenia siostra Anna zawierzyła Najświętszej Pannie Maryi, Królowej Karmelu. 

Skip to content