„Św. Józefie, z Tobą adorujemy Słowo!” – adoracja Najświętszego Sakramentu ze św. Józefem

22 marca 2021
Konin
Przetłumacz stronę:

W miesiącu marcu Kościół ukazuje nam wspaniałego Patrona w osobie św. Józefa. Jest On nie tylko wzorem i pomocą dla wszystkich. Dla nas, świeckich karmelitów, ten Chwalebny Oblubieniec NMP jest Patronem szczególnym, którego wraz z całym Kościołem pragniemy wzywać, czcić i promować kult tego wielkiego Opiekuna – szczególnie w roku powierzonym Opiece św. Józefa. Dla Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Koninie św. Józef jest dodatkowo bliski, gdyż to on (Patron Wspólnoty) wskazuje pewną drogę do kontemplacji  Jezusa Chrystusa w ścisłej relacji z Najświętszą Maryją Panną.

19 marca tj. w Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Wspólnota OCDS w Koninie, w ramach obchodów Święta Patronalnego, współprowadziła (wraz z posługującymi w Parafii św. Wojciecha w Koninie ss. benedyktynkami misjonarkami OSB) „Adorację Najświętszego Sakramentu ze św. Józefem”. Wspólnotową modlitwę rozpoczęła wieczorem uroczysta Eucharystia. Po niej czuwanie modlitewne rozpoczęło się wezwaniem do św. Józefa. Medytacje wielbienia Boga zaczerpnięte były z pism Świętych i Błogosławionych Karmelu – w oprawie muzycznej posługującego przy OCDS w Koninie karmelitańskiego Zespołu Hortus Dei. Czuwanie to również zainaugurowało tydzień diecezjalnych modlitw o ochronę życia poczętego. Wielokrotnie wybrzmiały modlitwy zawierzenia św. Józefowi i Najświętszej Maryi Pannie spraw  Kościoła, wiernych, ich rodzin i gorące prośby o wskazanie właściwej drogi do Jezusa przez Maryję. Z racji epidemii i związanych z nią ograniczeń zadbano też o to, aby wszystko było transmitowane za pośrednictwem internetu dla społeczności Konina i regionu. Wszystko na chwałę Boga!

Skip to content