Jesteśmy wierni Orędziu Fatimskiemu

12 lutego 2021
Poznań
Przetłumacz stronę:

Poznańska Wspólnota OCDS p.w. Jezusa Miłosiernego od wielu lat, odpowiadając na apele Matki Bożej o odmawianie Różańca Świętego, pokutę i nawrócenie, w pierwszą sobotę każdego miesiąca prowadziła z wiernymi zgromadzonymi licznie w kościele oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu modlitwę różańcową. W ten sposób Wspólnota poznańska przygotowywała się  w latach 2016-2017 do obchodów 100-lecia Objawień Fatimskich. Tym zobowiązaniom poznańscy karmelici świeccy pozostali wierni do dziś. Od października 2017 modlitwie towarzyszy figura Matki Bożej Fatimskiej, przywieziona z Fatimy przez kilku naszych członków z pielgrzymki do Portugalii. Modlitwę poprzedzała  zawsze Msza Święta ku czci Maryi z okolicznościową konferencją, podczas której oo. Karmelici omawiali historię i istotę Orędzia Fatimskiego. Różaniec prowadziliśmy wtedy w oparciu o skromną broszurkę, opracowana przez nas i wydaną do użytku wewnętrznego Wspólnoty, pt. „Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi” z podtytułem „Różaniec z siostrą Łucją od Jezusa i Niepokalanego Serca – Karmelitanką Bosą – na podstawie jej rozważań w 1-sze soboty miesiąca w okresie obchodów 100-lecia objawień w Fatimie; komentarze przygotowaliśmy na 12 miesięcy.  Broszurka miała nam  przede wszystkim  pomagać w ciągu  Roku Jubileuszowego 2017. Nieoczekiwanie Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu „Flos Carmeli” zaproponowało rozszerzenie owej broszury przez uwzględnienie tekstów rozważań  siostry Łucji na okres dłuższy -24 miesięcy. Podjęliśmy się tego wyzwania z ochotą i przyczyniliśmy się do opublikowania w 2020 r. modlitewnika –  „24 pierwsze soboty miesiąca – Nabożeństwo Wynagradzające Sercu Maryi. Różaniec z siostrą Łucją od Jezusa i Niepokalanego Serca Karmelitanką Bosą”. Publikacja spotkała się z życzliwym przyjęciem przez uczestników Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca. Część I oparliśmy na wspomnieniach dzieci fatimskich, natomiast w części II wskazaliśmy na główne linie posłannictwa siostry Łucji i pogłębioną refleksję Kościoła wobec wydarzeń w Fatimie. Zatem lata 2020-2021 powinny upłynąć poznańskiej Wspólnocie OCDS  pod znakiem Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej z Fatimy. Pandemia wirusa pokrzyżowała po części nasze plany. Różaniec prowadziliśmy co miesiąc, ale w styczniu 2021 r. Nabożeństwo Pierwszej Soboty nie mogło się odbyć z powodu kwarantanny, jaką objęto klasztor i kościół  oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu.

Dopiero w pierwsza sobotę lutego (6 lutego) 2021 r. mogliśmy prowadzić modlitwę różańcową według nowego opracowania.  Nabożeństwo Wynagradzające w pierwszą sobotę w lutym 2021 r. poprzedziła zwyczajowo Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. Po niej, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, odmówiliśmy Tajemnice Światła, a wstępem do modlitwy była opinia siostry Łucji, którą zamieściła w liście do matki w 1927 r.:

„Chciałabym także by Mama mnie pocieszyła przyjmując z otwartymi ramionami kult (Pierwszych Sobót Miesiąca), o którym wiem, że jest miły Bogu i o który prosiła ukochana Niebieska Matka. Jak tylko poznałam ten kult, zapragnęłam go przyjąć i pragnęłam by także wszyscy inni go przyjęli.”

s. Łucja

Zakończyliśmy modlitwę różańcową wezwaniem z „Aktu osobistego oddania się Matce Bożej”. W ramach 15 min. rozmyślania  z Maryją, medytowaliśmy nad czwartą Tajemnicą Światła –  Tajemnicą Przemienienia Jezusa na Górze Tabor”. Na zakończenie sobotniego spotkania odmówiliśmy Litanię do Matki Bożej.

Duchowo byliśmy już przygotowani do świętowania naszego dnia wspólnotowego z Maryją, w niedzielę 7 lutego br. Rozpoczęliśmy Mszą św. z wiernymi  w Sanktuarium św. Józefa, zachowując obostrzenia sanitarne. Opawę liturgiczną przygotowali członkowie naszej Wspólnoty.  Czytania i homilia o. Aleksandra Szczukieckiego podkreślały troskę Pana Jezusa o uleczenie ludzi złamanych na duszy i na ciele.  Po Mszy św. , świadomi swojej grzeszności i z intencją wynagradzającą Najświętszemu Sercu Jezusa i Najświętszemu Sercu Maryi, adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Na zakończenie odmówiliśmy „Koronkę do Miłosierdzia Bożego” w intencji: o jedność we Wspólnocie oraz w intencji jej rozwoju duchowego i liczebnego jak również o ustanie pandemii. Pierwsze w bieżącym roku spotkanie sobotnio-niedzielne upewniło poznańską Wspólnotę OCDS, że wiernym Orędziu fatimskiemu można być zawsze, także w czasach epidemii. Różaniec i Komunię św. wynagradzającą „za grzechy nasze i całego świata” powinniśmy ofiarowywać Bogu w każdej sytuacji. Owej niedzieli doświadczyliśmy również radości ze wspólnotowego spotkania, chociaż przebiegało z powodu epidemii  nie przy świątecznym stole, a w Kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego wokół żłóbka Dzieciątka Jezus, gdyż tam mogliśmy uwzględnić przepisy sanitarne. Dzieliliśmy się spóźnionymi życzeniami Bożonarodzeniowymi: ojca Prowincjała, ojca Delegata, sióstr Karmelitanek oraz innych wspólnot OCDS jak również nadesłanymi od  naszych chorych sióstr. Dodatkową radość sprawiło nam  losowanie misternie przygotowanych  przez siostrę Teresę Łakowicz woreczków z upominkami: słodyczami i świątecznymi kartkami, które przypominać nam miały o podstawowym celu naszego powołania  –  wspieraniu powołań kapłańskich i zakonnych  oraz pomaganiu bliźnim w drodze na Górę Karmel. Na każdej kartce świątecznej umieszczono nazwisko kapłana lub kleryka  z poznańskiego domu karmelitańskiego i nazwisko jednego z członków poznańskiej Wspólnoty OCDS, za których mamy się modlić przez cały rok. Każdy z nas przeczytał umieszczony na kartce świątecznej cytat z dzieł św. Teresy Benedykty od Krzyża. Spotkanie zakończyliśmy odmówieniem nieszporów w Sanktuarium św. Józefa. Być wiernymi Orędziu Fatimskiemu, służyć Bogu, Kościołowi i bliźnim powinniśmy w każdym czasie.

Skip to content