Uczciliśmy Matkę Bożą Szkaplerzną

23 lipca 2020
Poznań
Przetłumacz stronę:

Poznańska Wspólnota OCDS pw. Jezusa Miłosiernego włączyła się  (wzorem lat ubiegłych) do  przygotowań przed Uroczystością Matki Bożej Szkaplerznej.

W tym pamiętnym  już roku 2020 przypadały w Poznaniu na okres stopniowego przezwyciężania ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Na przekór lękom przed możliwością zarażenia się groźnym wirusem i przy pełnym zachowaniu przepisów sanitarnych, podjęliśmy wysiłki, aby duchowo przygotować się do zbliżającego się karmelitańskiego święta poprzez Nowennę szkaplerzną, sprawowaną w kościele oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu  w dniach 7-15 lipca br. o godz. 18. Maryjne rekolekcje pt. „Drabina do nieba czyli cnoty Maryi w naszym życiu” prowadził porywająco o. Józef Tracz OCD z poznańskiego konwentu.

Już ze spotkań związanych z Nowenną do Matki Bożej Szkaplerznej wynieśliśmy przekonanie, że: „Błogosławiony, kogo Ty, Matko, zrodzisz do życia Bożego. I ukształtujesz na wzór Syna Bożego.” Pragnęliśmy przeżyć nasze nabożeństwo do Maryi tak,  aby było zakorzenione w Ewangelii, nauce Kościoła i Świętych. Z modlitwy na zakończenie Nowenny zapamiętaliśmy fragment:

„Święta Matko Boga, pragnę być przyobleczony w Twoje duchowe piękno, dlatego też proszę Cię o łaskę, aby Szkaplerz  zawsze przypominał mi  o wielkich rzeczach, które Bóg chce mi uczynić, tak jak uczynił Tobie.”

Nowenna była dla członków poznańskiej Wspólnoty OCDS szczególną okazją do przypomnienia sobie przyrzeczeń i ślubów złożonych w Świeckim Karmelu. Ostatni dzień Nowenny kończył wieczór modlitewny  słowno-muzyczny przygotowany wspólnie  przez poznańską i konińską wspólnotę OCDS. Po Mszy Świętej wieczornej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, skupiliśmy się na dłuższej medytacji, w której punktem centralnym było rozważanie Tajemnic Chwalebnych Różańca Świętego w oparciu o teksty Świętych Karmelu: św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Rozważania kolejnych   Tajemnic Chwalebnych prowadziła poznańska grupa OCDS, w składzie: Beata Meller, Marzena Szaładzińska, Katarzyna Nowak i Dariusz Skręt. Natomiast wspaniały koncert pieśni Maryjnych  wykonało małżeństwo – Ewelina i Paweł Trzos, z konińskiej Wspólnoty OCDS w towarzystwie nowych kandydatów do Wspólnoty. Koncert był przeplatany poezją o Matce Bożej.  Odmawiając z Maryją tajemnice chwalebne Różańca Świętego przeżywaliśmy triumf Bożego planu Zbawienia i zapowiedź naszego „powstania z martwych na końcu czasów.” Radosne spotkanie ze zwycięskim Chrystusem i Królową nieba i ziemi  pragnęliśmy dzielić  ze wszystkimi ludźmi – zgromadzonymi w kościele i nieobecnymi. Wiedzieliśmy jednak, również  dzięki naukom zasłyszanym podczas Nowenny, że możemy dla nich wyprosić  tę łaskę tylko wiernie naśladując cnoty Maryi. „Pomódl się Miriam, by Twój Syn zamieszkał we mnie”  – to jedna z pieśni Maryjnych wykonanych przekonywująco przez Ewelinę Trzos  podczas wieczoru modlitewnego. Czas skupienia  przygotował nas do brewiarzowej  Wigilii i Godziny czytań.  Zakończyliśmy  spotkanie  hymnem „Ciebie Boże wysławiamy”.

Z każdym dniem  Nowenny wzrastała liczba wiernych w kościele oo. Karmelitów Bosych, by osiągnąć apogeum  w Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej w dniu 16 lipca.

Główna Msza Św.  tego dnia sprawowana była o godz. 18.00, a przewodniczył jej ks. dr Antoni Klupczyński, proboszcz parafii pw. Św. Marcina w Poznaniu. Przed Mszę Świętą  odśpiewanie były wraz z wiernymi „Godzinki do Matki Bożej Szkaplerznej”, a po nich przybyła  procesja, prowadzona przez celebransa, w otoczeniu ojców i braci z poznańskiego klasztoru karmelitów bosych i zaprzyjaźnionych kapłanów. Piękno architektury poznańskiej karmelitańskiej świątyni, gra świateł, ukwiecony obraz Matki Bożej Szkaplerznej  na stopniach prezbiterium, donośny dźwięk organów prowadzonych mistrzowską ręką, rozmodlony tłum (zachowujący jednak wymagane przepisy sanitarne) stworzyły wyjątkową atmosferę. To było radosne uwielbienie Maryi i głęboka wdzięczność okazana Matce Bożej, że po kilku miesiącach nieobecności  mogliśmy wreszcie nawiedzić tak licznie Jej poznański karmelitański klasztor i zarazem Sanktuarium św. Józefa. Rodzina szkaplerzna, czyli czciciele Królowej Szkaplerza Świętego z Poznania i okolicy, spotkali się  w poznańskim Domu Jezusa, Maryi i św. Józefa na Uczcie Eucharystycznej. W pamięć zebranych zapadła homilia ks. A. Klupczyńskiego, który rozważał Testament z Krzyża Jezusa Chrystusa, powierzający Maryję św. Janowi i św. Jana Matce Bożej.  Zbiorowy śpiew pieśni poświęconych Matce Bożej Szkaplerznej wyrażał intencje modlitewne zebranych. Na zakończenie liturgii celebrans zaintonował „Modlitwę do Matki Bożej Szkaplerznej” i udzielił uroczystego błogosławieństwa. Maryjne uroczystości zakończył obrzęd nałożenia szkaplerza nowym czcicielom Matki Bożej Szkaplerznej. Akt ten przypomniał również nam,  członkom Świeckiego Karmelu, że noszenie szkaplerza zobowiązuje do wierności Maryi i Chrystusowi.

To były piękne dni…

Skip to content