XIX spotkanie czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej w sanktuarium w Zamartem

9 lipca 2019
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

Już po raz dziewiętnasty, tradycyjnie w pierwszy piątek lipca, w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem, rozpoczęło się spotkanie się czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej przygotowane i poprowadzone przez Świecki Zakon Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej. Przebiegało ono pod hasłem “W mocy Bożego Ducha”, które jest również hasłem programu duszpasterskiego na ten rok w polskim Kościele. To 40 lat temu na Placu Piłsudskiego w Warszawie św. Jan Paweł II wołał” “Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!. Amen”.

Gromadząc się w Sanktuarium Naszej Matki, w Jej obecności wznosiliśmy modlitewne wołanie o moc Ducha św. tak bardzo potrzebną w codzienności, aby podążać śladami Jezusa i Maryi i wypełniać wolę Bożą. Główne sobotnie uroczystości poprzedziło nocne czuwanie. Na początek przywitał wszystkich gospodarz tego miejsca, przełożony klasztoru oo. Karmelitów Bosych – o. Krzysztof Jank. Dla zebranych wiernych zaczął się kilkugodzinny czas czuwania na modlitwie razem z Maryją zakończony Eucharystią, której przewodniczył Delegat OCDS o. Robert Marciniak OCD. Podczas homilii Ojciec Delegat nawiązał do hasła tegorocznego spotkania koncentrując się na zdaniu z Dziejów Apostolskich: “Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” /Dz 1,14/. Komentując ten fragment Ojciec zwrócił uwagę na rolę modlitwy w życiu oraz na kilka, związanych z tym, aspektów życia wspólnotowego.

Modlitwa w życiu chrześcijanina, zwłaszcza tego, który chce żyć duchowością Karmelu, powinna być zawsze na pierwszym miejscu. I tu ważne pierwsze odniesienie do Ducha Świętego. Bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie modlić się. Jest On źródłem modlitwy prowadzącym do Boga. Bez obecności Ducha Świętego nie nawiążemy głębokiej, bliskiej relacji z Jezusem. Nie zostaniemy uczniami Jezusa a to uniemożliwi otwarcie się i przyjęcie darów Ducha Św. Bez modlitwy, bez Ducha Świętego wszelkie nasze działania, osobiste i wspólnotowe, będą bezowocne, skażone nadmiernym aktywizmem i koniecznością wykazania się. Kolejnym istotnym elementem w praktyce modlitwy jest wytrwałość i ciągłość bez względu na okoliczności oraz jednomyślność. Ich brak oznacza zamknięcie się na działanie Ducha Świętego. Wspólnota wtedy izoluje się od innych, nie jest otwarta na tych, którzy pragną zostać uczniami Jezusa i pójść Jego śladami.

Na koniec homilii ojciec Marciniak podkreślił bardzo ważny fakt obecności w Wieczerniku – razem ze wszystkimi – Maryji. Maryja, która potrafiła doskonale współdziałać z Duchem Świętym jest dla nas najlepszą przewodniczką na drogach życia duchowego. Stąd też zachęta ze strony Ojca, aby Maryję zapraszać do siebie każdego dnia i uczyć się od Niej wypełniania woli Boga.

Następny dzień spotkania Rodziny Szkaplerznej od samego rana wypełniony był modlitwą, częściowo animowaną przez braci nowicjuszy, aż do głównego wydarzenia dnia – Eucharystii, która rozpoczęła się w samo południe. Mszę Św. koncelebrował Prowincjał Zakonu o. Jan Malicki OCD. Homilia Ojca poświęcona była Maryji – Oblubienicy Ducha Świętego. Maryja wyznacza nam drogę do zjednoczenia z Bogiem. Pokazuje jak współpracować z Duchem Świętym, otwierać się na Jego działanie, być dla Niego dyspozycyjnym. Zjednoczenie z Duchem Świętym prowadzi do pełnego człowieczeństwa i pełnego podobieństwa do Boga. Ojciec Prowincjał wskazał na cztery ważne momenty w życiu Maryi, które przedstawiają w jaki sposób Maryja współdziałania z Duchem Świętym. Już od poczęcia, swoich pierwszych chwil życia Maryja została wzbogacona blaskami świętości i mocy Bożej. Już wtedy Duch Święty zaczął obdarowywać Ją owocami Chrystusowego odkupienia. Dla nas Maryja jest wzorem wytrwałości w otrzymanych łaskach, tak, aby nic nie stracić, nie zmarnować z tego co zostało dane przez Boga.

Podczas Zwiastowania Maryja dała nam przykład posłuszeństwa wobec planów Boga. Zjednoczona z Duchem Świętym wypełniała wolę Boga pełna ufności. Jej postawa ma dla nas być zachętą do wsłuchiwania się w Słowo Boże i wprowadzania Jego w swoje życie. W Wieczerniku miał miejsce kulminacyjny moment – zesłanie Ducha Świętego. Wśród zgromadzonych była również Maryja, która tak jak wszyscy oczekiwała przyjścia Ducha Świętego. Oczekiwanie może kojarzyć się z biernością, której tak wielu ludzi nie lubi. Maryja pokazała, że oczekiwanie może przynosić także błogosławione dary. W życiu nie należy być nastawionym wyłącznie na działanie.

Na Golgocie, Jezus w ostatnich chwilach swojego życia, przekazuje Kościołowi Ducha Świętego. Ten Kościół reprezentuje Maryja i umiłowany uczeń Jezusa. Popatrzmy na Jej spokojną obecność pod krzyżem na którym umierał Chrystus. W ten sposób Maryja może być również obecna w naszych życiowych przeciwnościami. Maryja całe swoje życie przeżywała w ścisłej jedności z Duchem Świętym. Szkaplerz dany nam przez Maryję jest nie tylko znakiem Jej opieki, ale również przymierzem z Jej duchem, a więc także z duchem Jezusa czyli także z Duchem Świętym. Od Maryi powinniśmy uczyć się wytrwałości, cierpliwości, oczekiwania na większą manifestacje Bożej miłości.

Po Eucharystii przyszedł czas na Agapę, jak zwykle przygotowaną przez zamarckie gospodynie. Można było spotkać się i porozmawiać z przybyłymi do Sanktuarium znajomymi i nieznajomymi braćmi i siostrami.

Na zakończenie spotkania przed świątynią przeszła procesja z figurą Matki Bożej Szkaplerznej i odśpiewane zostały Nieszpory z uroczystości NMP z Góry Karmel. Ostatnim punktem spotkania było wspólne zdjęcie OCDS.
Za rok kolejne, tym razem jubileuszowe, 20. spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem.

Skip to content