Pierwsze przyrzeczenia w naszej wspólnocie i gość specjalny

6 grudnia 2018
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

Pierwszego grudnia 2018 podczas spotkania warszawskiej wspólnoty OCDS w trakcie Eucharystii przed asystentem wspólnoty o. Marianem Stankiewiczem OCD złożyły swoje pierwsze przyrzeczenia trzy osoby:

  • Barbara od Miłości Miłosiernej i Aniołów, Barbara Nowak,
  • Iwona od Maryi Matki Pięknej Miłości, Iwona Witwicka oraz
  • Andrzej od św. Józefa, Andrzej Witwicki.

Siostrom i bratu życzymy wzrastania w wierze na drodze ich karmelitańskiego powołania.

Ostatnio szczególnie jesteśmy obdarzeni łaską goszczenia we wspólnocie ważnych osób. Na poprzednim spotkaniu mogliśmy porozmawiać z naszym Ojcem Prowincjałem, o. Janem Malickim OCD. W sobotę natomiast odwiedził nas o. Łukasz Kansy OCD, obecnie II definitor generalny i przełożony Domu Generalnego w Rzymie. Ojciec Kansy opowiedział m.in.: o konsultacjach w naszej prowincji dotyczących prac nad Konstytucją Zakonu. Definitorium Generalne, zwołane na luty przyszłego roku podejmie decyzje odnośnie Konstytucji w zależności od uzyskanych opinii ze wszystkich karmelitańskich domów z całego świata. Od o. Kansego dowiedzieliśmy się także, że rośnie w świecie liczba członków świeckiego Karmelu, zwłaszcza w Azji. Obecnie około jednej czwartej całego świeckiego zakonu stanowią mieszkańcy Indii. Chociaż w Europie, zwłaszcza zachodniej, sytuacja nie przedstawia się tak dobrze, jednak pojawił się podczas rozmowy z ojcem mały, optymistyczny akcent. Podczas wizytacji w świeckim Karmelu w Austrii i Niemczech okazało się, że np. w Berlinie istnieją trzy nieduże wspólnoty świeckich karmelitów. Wśród karmelitów bosych przybywa nowych powołań głównie w krajach afrykańskich i azjatyckich, co jest zjawiskiem wyjątkowym w porównaniu z innymi zakonami.

Przystając na propozycję jednej z sióstr, aby sobotnie spotkania kończyć „Salve Regina”, na koniec zaśpiewaliśmy „Salve Regina”.

Skip to content