Śluby w warszawskiej wspólnocie

20 listopada 2018
Warszawa-Racławicka
Przetłumacz stronę:

W trzecią niedzielę listopada, 18 listopada, kiedy warszawska wspólnota spotyka się na dniu skupienia odbyło się złożenie ślubów przez dwie siostry: Grażynę od Jezusa Ukrzyżowanego, Grażynę Midak i Joannę od Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Joannę Sawicką. Ślubowanie nastąpiło podczas Mszy Świętej w kaplicy Klasztoru Karmelitów Bosych pw. Św. Józefa w obecności naszego Prowincjała o. Jana Malickiego OCD, asystenta wspólnoty o. Mariana Stankiewicza OCD, członków wspólnoty OCDS oraz zebranych wiernych. Składając śluby siostry podjęły decyzje pójścia za Jezusem – Słowem do końca, tak jak czytamy w niedzielnej Ewangelii :”Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Siostrom życzymy wytrwałości i wierności na tej drodze, obfitości łask Bożych.”

Tego dnia obchodziliśmy również święto patrona naszej wspólnoty świętego Rafała Kalinowskiego. Podczas spotkania wysłuchaliśmy konferencji podczas której zapoznaliśmy się z dwoma tekstami świętego: o tym jak realizować drogę świętości w życiu oraz jak dobrze przygotować się do Sakramentu Pojednania i Pokuty. Św. Rafał wskazuje drogę do świętości poprzez rozważanie oraz wierne wypełnianie prawa Bożego i zachowywanie czujności na natchnienia Ducha Świętego. I św. Rafał podaje nam taki przykład:

Jeden z Ojców pustyni, zapytany przez młodego pustelnika, które to są książki, czytając które mógłby biec drogą świętości, następującą udzielił odpowiedź: „Co do mnie, dwie tylko znam księgi: Ewangelię – i tę rano czytam, druga zaś książka Reguły, czytana przeze mnie wieczorem; pierwsza naucza mię, jak mam postępować, by się stać uczniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, druga zaś, co mam wykonać, by stać się dobrym zakonnikiem, i to mi wystarcza.

św. Rafał Kalinowski

Św. Rafał był bardzo znanym i cenionym spowiednikiem. Gdy spowiadał do konfesjonału ustawiały się długie kolejki. Potrafił spowiadać przez wiele godzin dziennie. W sposób szczególny pomagał dręczonym przez skrupuły i zatwardziałym grzesznikom decydującym się na sakrament po wielu latach. Sam namawiał do częstych i do dobrych spowiedzi:

Czy chcesz na koniec zostać świętą i na pewno iść drogą do nieba – spowiadaj się często, lecz spowiadaj się dobrze!

św. Rafał Kalinowski

Dzień skupienia zakończyliśmy agapą podczas której gościliśmy naszego Ojca Prowincjała, który podzielił się z nami najnowszymi informacjami z Karmelu.

Skip to content