Uroczystości w Kownie

28 czerwca 2018
Kowno
Przetłumacz stronę:

W niedzielę 24 czerwca, w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w naszym kościele p.w. św. Krzyża w Kownie licznie zgromadzili się członkowie wspólnot litewskich Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego.

W czasie mszy św. sprawowanej w języku litewskim przez o. Valdasa Paurę OCD, po homilii wygłoszonej przez o. Prowincjała Jan Piotra Malickiego OCD, tłumaczonej na bieżąco przez jednego z członków wspólnoty, swoje pierwsze przyrzeczenia złożyli: Viktorija Vaškevič, Stasė Šukauskienė, Dalia Kustaitė, Rūta Kučinskaitė i Silvija Asevičienė z Kowna oraz Vaclovas Kirkilis z Wilna. Następnie przyrzeczenia definitywne złożyli Sigitas Jonaitis i Dana Paulikienė, obydwoje ze wspólnoty kowieńskiej.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nomincji nowomianowanym członkom Rady Wspólnoty OCDS w Kownie, którą obecnie tworzą: Sigita Šergalienė (przewodnicząca Rady), Ona Baronaitė (formatorka) oraz 3 radnych: Sigitas Jonaitis, Dalia Kustaitė i Snieguolė Matulevičiūtė.

Wspólne świętowanie dopełniła braterska agapa przy suto zastawionym stole, w czasie której dzielnie pokonując bariery językowe budowaliśmy więzy braterstwa z naszymi litewskimi braćmi i siostrami ze Świeckiego Karmelu. Spotkanie w którym razem z o. Prowincjałem mogliśmy uczestniczyć daje nadzieję na dalszy prężny rozwój naszej karmelitańskiej obecności na Litwie.

o. Robert Marciniak OCD

Skip to content