VIII Kongres Prowincji Warszawskiej – Toruń

20 października 2017
| Prowincja |
Przetłumacz stronę:

Czwartek

W gościnnych progach domu pielgrzyma w Toruniu zebrali się przewodniczący, formatorzy i delegaci z trzynastu wspólnot Świeckiego Karmelu. Pod przewodnictwem o. prowincjała Jana Malickiego OCD, w obecności delegata ds. OCDS o. Roberta Marciniaka, oo. asystentów Wspólnoty Mińskiej o. Piotra Frosztęgi OCD, Wspólnoty Wrocławskiej o. Mariusza Murzynowskiego, gości z Prowincji Krakowskiej o. Krzysztofa Górskiego OCD i przewodniczącej  rady prowincjalnej OCDS Brygidy Bogackiej.

Pierwszy dzień naszego spotkania był czasem wyciszenia, wchodzenia w komunię, oderwania od natłoku świata. Różaniec prowadzony przez wspólnotę bydgoską, modlitwa brewiarzowa, Eucharystia której przewodniczył o. Prowincjał to wszystko budowało podstawy owocnej pracy.

Pierwsza sesja była wypełniona sprawozdaniami przewodniczącej Moniki Olszewskiej, odpowiedzialnego za formację Mariusza Filipowskiego i skarbnika Anny Sadurskiej. Po czym zebrani udzielili absolutorium ustępującej Radzie Prowincjalnej.

Piątek

Drugą sesję naszego spotkania wypełniły wystąpienia naszych drogich gości:

  • Brygidy Bogackiej która mówiąc o działaniach Prowincji Krakowskiej, sporą część wystąpienia poświęciła postaci Kunegundy Siwiec.
  • O. Krzysztof Górski OCD mówił zaś, w niezwykle interesujący sposób, o wartości powołania karmelitańskiego.

Trzecia sesja poświęcona była wyborom.

  • Na przewodniczącą naszej Prowincji została wybrana na drugą kadencję Monika Olszewska.
  • Na zastępcę i 1 radnego wybrano Mariusza Filipowskiego, również na drugą kadencję. Kolejni wybrani radni to:
  • Anna Sadurska (druga kadencja)
  • Florian Protasewicz (druga kadencja)
  • Małgorzata Brejniak (pierwsza kadencja)
Skip to content