„Ideolog a mistyk – św. Teresa od Jezusa”- rekolekcje w Łodzi

18 października 2017
Łódź
Przetłumacz stronę:

W tym roku przeżywaliśmy rekolekcje wspólnotowe od 13 do 15 października, kończąc je w uroczystość Naszej Matki św. Teresy od Jezusa. Rozważania prowadził o. Jacek Olszewski OCD
 z Warszawy. 

Był to wyjątkowy czas i stanowił dobre przygotowanie do uroczystości św Teresy, ponieważ rozważania oparte były na „Księdze mojego życia”. Skłaniały do spojrzenia na swoje życie pod kątem jego autentyczności i zadania sobie pytań: Czy moja religijność opiera się na żywej relacji z Bogiem i przekłada się na  troskę o bliźniego? Czy nie ulegam pokusie służenia ideologii, która w imię zasad jest w stanie pominąć człowieka? Pytania niełatwe, a odpowiedzi mogliśmy szukać w codzienności, patrząc, jacy jesteśmy dla drugich w najprostszych aspektach życia – czy obmawiamy innych, czy posłuszeństwo jest dla nas wartością. Przypatrywaliśmy się naszym przywiązaniom, które czasem ledwie dostrzegalne jak cienka nić nie pozwalają rozwijać się życiu duchowemu. Widząc te swoje słabości, wypatrywaliśmy Boga – Tego, który był Przyjacielem św. Teresy, a który widzi każde dobre pragnienie i jest niedościgniony w swej pokorze. Tylko On ma moc przemienić nasze serca.
    Wydawać by się mogło się, że trzy dni, to nie jest dużo, ale treści do refleksji wystarczy nam na długo. Pewnie też wielu z nas poczuło się zachęconych, żeby kolejny raz sięgnąć po „Księgę mojego życia”, by przybliżyć sobie postać Naszej Matki i tajemnicę Jej przyjaźni z Bogiem.
    Wierzymy, że Duch Święty dotykał naszych serc w Słowie, sakramentach, na modlitwie. Jesteśmy wdzięczni Panu za ten czas. A Ojcu Jackowi dziękujemy szczególnie, że w tych właśnie dniach z wielką otwartością i zaangażowaniem zechciał nam towarzyszyć.

Skip to content