Wybory w Łódzkiej Wspólnocie OCDS

20 czerwca 2017
Łódź
Przetłumacz stronę:

Od 15 do 18 czerwca gościliśmy w naszej Wspólnocie o. Roberta Marciniaka OCD Delegata Prowincjalnego ds Świeckiego Zakonu. Każdy z nas miał możliwość spotkania sie z nim na indywidualnej rozmowie. Była to również okazja do refleksji nad sposobem realizowania swojego powołania do modlitwy i życia wspólnotowego, przyjęcia wskazówek i zachęty do dalszej pracy.
Dziękujemy o. Robertowi za jego zaangażowanie i otwartość.

18 czerwca podczas dnia skupienia wyraziliśmy naszą wdzięczność dotychczasowej Przełożonej siostrze Ewie Skłodowskiej za ofiarną pracę na rzecz Wspólnoty, nastepnie odbyły się wybory. Na nowego Przełożonego wybrany został brat Janusz Rokicki, zaś na członków Rady: siostry Marianna Jabrzyk i Małgorzata Kołodziejczak oraz brat Mateusz Płóciennik. Nad formacją nadal będzie czuwała siostra Jadwiga Kos.

Ten pracowity i pełen wrażeń dzień zakończyliśmy uroczystą Mszą św prymicyjną, odprawioną  przez o. Michała Żelechowskiego OCD. Ojciec Michał prosił nas o ufną modlitwę za kapłanów i o nowe powołania, podkreślił, jak ważne jest nasze trwanie przed Panem w tej intencji.

Na coraz bardziej Chrystusowe przeżywanie naszej codzienności i zaangażowania w życie wspólnotowe zostaliśmy obdarowani specjalnym błogosławieństwem prymicyjnym.

Skip to content