Peregrynacja relikwii św. Teresy od Jezusa w Łódzkiej Wspólnocie OCDS

26 października 2015
Łódź
Przetłumacz stronę:

Na zakończenie jubileuszu 500­ lecia narodzin NM Teresy od Jezusa Łódzka Wspólnota OCDS miała radość przyjmowania u siebie Jej relikwii. Przebywały one u nas od 22 września do 25 października. W tym okresie każdego dnia ktoś ze wspólnoty zabierał je do swojego domu, by w sposób szczególny oddać cześć Świętej, modlić się za jej wstawiennictwem i dziękować za dar bycia w Karmelu.

Tak, jak kiedyś św. Teresa wizytowała swoje klasztory umacniając wiarę i zachęcając do życia wiernego Regule, tak teraz przyjmowaliśmy Ją w swoich domach, by pomogła odnowić w nas ducha oddania Jezusowi, zgodnie ze złożonymi przez nas przyrzeczeniami. Peregrynacja relikwii była czasem modlitwy osobistej i rodzinnej, okazją do zawierzenia Jezusowi, na wzór św. Teresy, która oddała Mu wszystko. Był to czas spotkania, które otwiera i przemienia serca. W znaku relikwii Naszej Matki, zapraszaliśmy Ją do naszego codziennego życia, by wskazywała, jak mamy pełnić wolę Boga i coraz pełniej się z Nim jednoczyć.

Skip to content