Przyjęcia w Mińsku

16 września 2015
Mińsk
Przetłumacz stronę:

16 września w Parafii Bożego Ciała w Mińsku odbyła się uroczysta Msza św., z okazji wizytacji o. Prowincjała, jak również przyjęcia Szkaplerza Świętego i rozpoczęcia nowicjatu we Wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Mińsku.

W homilii o. Prowincjał powiedział, że życie Aleksandra i Tatiany, którzy odpowiedzieli na wezwanie Boże, rozpoczyna się nowy etap pogłębiania duchowego życia, aby jeszcze bardziej ofiarować siebie Bogu przez Ducha Świętego, jaki formułuje nas przez Boże Słowo. O. Prowincjał rozważając Ewangelię zachęcił wszystkich obecnych do zweryfikowania swojego życia i zastanowienia się na ile my wszyscy jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu i czy realizujemy Boże przykazania.

Przez przyjęcie Szkaplerza Świętego i życie karmelitańską duchowością my jeszcze bardziej jednoczymy się z Bogiem. Tej duchowości w sposób szczególny uczy nas Matka Boża, która jest Królowa Szkaplerza Świętego. Maryja nigdy nie narzekała w swoim życiu. Zawsze z głęboką wiarą przyjmowała Boże Słowo, mówiąc „fiat”. Jeśli zechcemy formułować swoje duchowe życie w duchu Maryi, to na pewno dojdziemy do głębokiego życia z Bogiem w Jej charyzmacie. W osobie Maryi każdy z nas ma duchowego kierownika, duchową pomoc, która nas ukierunkowuje na Jezusa Chrystusa. Przez Maryję my jakby zawieramy nowe przymierze z Bogiem. To znaczy, że jeszcze raz Jemu przyrzekamy, że chcemy oddać się Jemu i zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, by „cząstki naszej miłości” były ukierunkowane na Niego.

O. Prowincjał zwracając się do Aleksandra i Tatiany, powiedział, że podczas formacji nieraz będą rozczarowania, spotkania z problemami. Celebrans życzył im w duchu pokory i zawierzenia dojść do tego dnia, kiedy z radością złożą swoje pierwsze przyrzeczenia Bogu. O. Prowincjał życzył im również asystencji Ducha Świętego, by Jego miłość stała się tym ogniem, który nakierowuje na spotkanie z Bogiem.

Po Mszy św. O. Prowincjał spotkał się z Wspólnotą na kolacji.

Skip to content